Loading...
Strona główna2020-01-15T21:15:57+00:00

AKTUALNOŚCI

Gmina Koniusza

2201, 2020

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej w Szarbii

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 20 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Koniusza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej, składającej się z działki 14/2 powierzchni 1,5210 ha w Szarbii Warunki przetargu: 1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Koniuszy 55, sala nr 1 2. Opis [...]

1701, 2020

Informacja na temat stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach styczeń- kwiecień 2020.

Informacja na temat stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach styczeń- kwiecień 2020.   Nowe stawki: Odpady zbierane w sposób selektywny - 24,50 PLN za osobę miesięcznie Podwyższona stawka za odpady zbierane w sposób nieselektywny - 49 PLN za osobę miesięcznie (od 1 stycznia 2020 roku obowiązek segregacji odpadów ustawowo został nałożony na wszystkie nieruchomości zamieszkałe) Ceny te zostały zatwierdzone, przez Radę Gminy Koniusza, ale nie [...]

GMINA KONIUSZA

Jan Długosz – o miejscowości Koniusza

“Przybysław rycerz herbu Śrzeniawa, z krzyżem albo bez krzyża, tego nie dokładam, na górze pod Proszowicami, kędy teraz Koniuszą zowią, miał dwór swój. Ten sprzedał konia do Węgier jednemu panu albo staroście, który potem we trzy lata przyszedł do niego, stado wielkie z sobą przygnał, a u drzwi albo wrót stając, rżał kopiąc nogą, aż pan usłyszał. Porwawszy się ze snu, słysząc ono rżenie i tąpanie końskie, przelękniony czeladź albo sługi pobudziwszy, wyszedł, obaczywszy że konie, niemasz nikogo na nich, wpuścił w dwór konia onego i na stajnie pojął. A gdy się żaden nie upomniał stada onego, on za ono dobrodziejstwo pańskie na owem miejscu kędy dwór miał, ku czci i ku chwale jego świetej kościół zbudował i nadał, który aż po ten wiek trwa. A dlatego onę górę i kościół zową Koniuszą”

Gmina Koniusza

29

Sołectw

88,5 km2

Powierzchni

137 km

Dróg

6000 lat

Historii

Projekty Unijne realizowane przez Gminę Koniusza

Zobacz więcej

Urząd Gminy w Koniuszy