Loading...
Strona główna2023-03-23T09:39:32+00:00

AKTUALNOŚCI

Gmina Koniusza

1003, 2023

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY KONIUSZA Znak: Or. 524.4.2023 Koniusza, dnia 10 marca 2023 r. . OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 10 marca 2023 r. . o naborze kandydatów na członków komisji [...]

603, 2023

Warsztaty strategiczne

Szanowni Mieszkańcy, prace nad Strategią Rozwoju Gminy Koniusza 2033 trwają. Analizujemy kluczowe dane statystyczne, zbieramy informacje od Państwa w formie ankiet, kolejny krok to warsztaty strategiczne. Serdecznie zapraszamy do udziału [...]

203, 2023

„Projektu nr. RPMP.11.02.00-12-0848/17 pn. Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą” – zakończono rzeczową realizację projektu

. . „Projektu nr. RPMP.11.02.00-12-0848/17 pn. Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą” – zakończono rzeczową realizację projektu . Beneficjentem projektu jest Gmina Koniusza Projekt pn. [...]

Urząd Gminy w Koniuszy

Przejdź do góry