Archiwum dla miesiąca: październik 2021

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 32  Koła Łowieckiego „Dąb” w Koniuszy.

2021-10-18T10:25:57+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.11.2021     Koniusza, dnia 15 października 2021 r.   OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 32  Koła Łowieckiego „Dąb” w Koniuszy.   Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:     Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/22      Z up. Wójta Zastępca Wójta                       mgr inż. Hubert Wawrzeń   Niniejsza informacja [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 32  Koła Łowieckiego „Dąb” w Koniuszy.2021-10-18T10:25:57+00:00

Archeologiczne badania powierzchniowe

2021-10-16T00:47:37+00:00

Znak: 5315.49.2021 Na prośbę firmy DOLMEN Marcin Przybyła, Michał Podsiadło s.c., Plac Serkowskiego 8/3, 30-512 Kraków – pismo z dnia 07.10.2021 roku, informujemy, że w okresie: listopad 2021 r. oraz październik – listopad 2022 roku, w południowej części gminy Koniusza przeprowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe. Badania te polegają na rejestrowaniu i mapowaniu przez kilkuosobową ekipę archeologów zabytków ruchomych zalegających na powierzchni pól uprawnych. Badania prowadzone będą na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. W załączeniu mapa z zaznaczonym obszarem planowanych badań powierzchniowych. Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Koniusza: www.koniusza.pl, BIP, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza.   Do [...]

Archeologiczne badania powierzchniowe2021-10-16T00:47:37+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

2021-10-12T18:10:46+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXIX Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się 14 października 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie : a)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowej położonej w Biórkowie Wielkim b)zmiany budżetu Gminy Koniusza  na 2021 rok, c)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza, d)zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA2021-10-12T18:10:46+00:00

WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH

2021-10-14T23:45:43+00:00

WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH Wójt Gminy Koniusza informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych”, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Koniusza. Wstępna, wyrywkowa weryfikacja złożonych dotychczas deklaracji wykazała, że błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak np. liczba osób zamieszkujących na [...]

WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH2021-10-14T23:45:43+00:00

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2022 rok

2021-10-06T10:40:03+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA Znak: Or.526.15.2021       Koniusza, dnia 5 października 2021 r. INFORMACJA  WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 5 października 2021 r.  o przeprowadzeniu konsultacji    Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Koniusza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od [...]

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2022 rok2021-10-06T10:40:03+00:00
Przejdź do góry