Komisje Stałe Rady Gminy Koniusza

(Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy)

Komisja Rewizyjna

1. Dynur Andrzej – Przewodniczący
2. Trela Ignacy – Zastępca Przewodniczącego
3. Kawalec Janusz – Członek

Komisja Budżetowo-Finansowa

1. Kuraś Andrzej – Przewodniczący
2. Osuch Renata – Zastępca Przewodniczącego
3. Mędrek Joanna – Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spaw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

1. Stańczyk Rafał – Przewodniczący
2. Szeliga Elżbieta – Zastępca Przewodniczącego
3. Migas Piotr – Członek
4. Sarwa Adam – Członek
5. Wawro Łukasz – Członek

Komisja Rolnictwa, Drogowa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy

1. Koperczak Józef – Przewodniczący
2. Migas Piotr – Zastępca Przewodniczącego
3. Dynur Andrzej – Członek
4. Kałuża Zbigniew – Członek
5. Kuraś Andrzej – Członek
6. Trela Ignacy – Członek
7. Wiśniewski Włodzimierz – Członek