Archiwum dla miesiąca: grudzień 2022

OBWIESZCZENIE – plan polowań

2022-12-28T21:15:56+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.10.2022                  Koniusza, dnia 27 grudnia 2022 r. . . OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 56 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Ryś” w Krakowie. . Załącznik nr 1 do Obwieszczenia: Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/23 . . Wójt mgr inż. Wiesław Rudek . . . . .

OBWIESZCZENIE – plan polowań2022-12-28T21:15:56+00:00

XLII Sesja Rady Gminy Koniusza

2022-12-21T15:53:57+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 29 grudnia 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały Nr XXXI/254/2021 Rady Gminy Koniusza z dnia 29.12.2021r. w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Wierzbnie, b) ustalenia wysokości opłaty [...]

XLII Sesja Rady Gminy Koniusza2022-12-21T15:53:57+00:00

Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Koniusza w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok”.

2022-12-16T06:00:07+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA R.Ż.6140.18.2022 Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 15 grudnia 2022 r. . W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok”. . Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) Wójt Gminy Koniusza zarządza, co następuje: § 1 1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku [...]

Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Koniusza w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok”.2022-12-16T06:00:07+00:00

“Małopolskie świetlice wiejskie 2022” – Posądza

2023-01-10T11:04:03+00:00

Gmina Koniusza w 2022 r. otrzymała dofinansowanie w ramach programu "Małopolskie świetlice wiejskie 2022", współfinansowanego ze środków województwa małopolskiego. W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Posądza.

“Małopolskie świetlice wiejskie 2022” – Posądza2023-01-10T11:04:03+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2022-12-09T17:12:30+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  13 grudnia 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Proszowicach. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/268/2022 r. Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2022-12-09T17:12:30+00:00

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 57 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach.

2022-12-09T15:24:16+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA . Nasz znak: R.Ż.6151.9.2022                  Koniusza, dnia 7 grudnia 2022 r. . . OBWIESZCZENIE . Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 57 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach. . Załącznik nr 1 do Obwieszczenia: Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/23 . .    Wójt mgr inż. Wiesław Rudek     . . . .

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 57 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach.2022-12-09T15:24:16+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

2022-12-08T14:49:12+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLI Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 13 grudnia 2022 r. ( tj. wtorek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/333/2022 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. Sprawy bieżące i wolne wnioski.   Zakończenie.

SESJA RADY GMINY KONIUSZA2022-12-08T14:49:12+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

2022-12-08T14:49:30+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy  Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej informuje, że w dniu 12 grudnia 2022r. (tj. poniedziałek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok, Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2031, Sprawy bieżące, wolne wnioski, Zakończenie.

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy2022-12-08T14:49:30+00:00
Przejdź do góry