Archiwum dla miesiąca: kwiecień 2022

Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert

2022-04-28T06:11:52+00:00

. Znak:Or.524.4.2022 Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2022 r. . . w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 r. . Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 15 ust. 2a ustawy [...]

Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert2022-04-28T06:11:52+00:00

Harmonogram odbioru odpadów – maj-grudzień 2022 r.

2022-04-26T16:01:09+00:00

​Informujemy o zamieszczeniu harmonogramu odbioru odpadów na okres maj-grudzień 2022 r. nowe terminy odbioru odpadów zostały dodane do aplikacji "Kiedy Śmieci" harmonogram można sprawdzić i pobrać na stronie https://koniusza.pl/gospodarka-odpadami/ - w górnej części strony znajduje się widget za pomocą, którego można sprawdzić harmonogram dla danej miejscowości, natomiast poniżej w rozwijalnym menu - pozycja "Harmonogram odbioru odpadów" znajduje się zbiorczy harmonogram oraz plik "Do pobrania" harmonogram został umieszczony również w aktualnościach na stronie internetowej koniusza.pl jak i na Facebook'u Gmina Koniusza

Harmonogram odbioru odpadów – maj-grudzień 2022 r.2022-04-26T16:01:09+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

2022-04-25T22:56:41+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informuje,  że w dniu  28 kwietnia 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  1200 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. Omówienie mienia gminnego. Omówienie zagadnień dotyczących: - remont drogi gminnej „Pietrzejowice-Nowa Wieś – Biórków Wielki” w miejscowości Zielona, - remont drogi gminnej „Wierzbno-Szarbia” w miejscowości Wierzbno, - remont drogi gminnej „Płuski” w miejscowości Wronin, - remont drogi gminnej „Kopaniny-Przedżydowie” w miejscowości Karwin, - montaż instalacji odnawialnych źródeł energii [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy2022-04-25T22:56:41+00:00

Zero waste na co dzień”

2022-04-23T14:10:51+00:00

Już w ten piątek przypada największe międzynarodowe święto ekologii – Dzień Ziemi (22 kwietnia). Tegoroczne hasło przewodnie „Invest in our planet”, czyli „Zainwestuj w naszą planetę”, zwraca uwagę na konieczność współpracy i wprowadzania zmian na różnych płaszczyznach: od rządów przez przedsiębiorstwa po zwykłych obywateli. Jedną z często poruszanych kwestii jest konieczność ograniczenia roli plastiku w życiu codziennym. Według aktualnych statystyk, przeciętny Polak produkuje aż 330 kg śmieci rocznie – czyli niemal kilogram dziennie! I choć właściwa segregacja może tu bardzo pomóc, niezbędne jest też zauważenie źródła problemu: śmieci powstaje po prostu zbyt dużo. Filozofia „zero/less waste” (ang. zero/mniej śmieci) sięga do [...]

Zero waste na co dzień”2022-04-23T14:10:51+00:00

XXXIV Sesja Rady Gminy Koniusza

2022-04-22T23:51:28+00:00

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXIV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Podjęcie uchwał w sprawie : a) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa uznanego za pomnik przyrody, b) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Posądzy prawem służebności gruntowej, c) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowej położonej w Posądzy, [...]

XXXIV Sesja Rady Gminy Koniusza2022-04-22T23:51:28+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2022-04-22T23:50:22+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  21 kwietnia 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  8:30 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – Dąb Kościuszki w Koniuszy. Omówienie sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na zakup działki nr 94/21 o powierzchni 0,2292 ha położonej  w  Posądzy, zajętej pod drogę [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2022-04-22T23:50:22+00:00

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 13 kwietnia 2022 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2022 r.

2022-04-13T19:29:03+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA Znak: Or. 524.3.2022 Koniusza, dnia 13 kwietnia 2022 r. . OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 13 kwietnia 2022 r. . o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 7 kwietnia 2022 r. . . Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 13 kwietnia 2022 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2022 r.2022-04-13T19:29:03+00:00
Przejdź do góry