Archiwum dla miesiąca: kwiecień 2022

Usuwanie  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

2022-04-11T16:42:54+00:00

W związku z udziałem GMINY KONIUSZA w projekcie usuwania folii rolniczych realizowanym przez Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich  i Ochrony Środowiska pn.:„Usuwanie  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z dofinansowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Koniusza, przeprowadza inwentaryzację odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie GMINY KONIUSZA.  Rolników zainteresowanych  przekazaniem odpadów do odebrania  prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Koniusza, pok. 5, Koniusza 55,32-104 Koniusza.  Szacunkowa ilość odpadów zadeklarowana przez Gminę Koniusza do utylizacji w 2022 r to ok. 200 [...]

Usuwanie  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag2022-04-11T16:42:54+00:00

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2022-04-07T16:06:53+00:00

Or. 524.2.2022 ZARZĄDZENIE NR 28/2022 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.2022-04-07T16:06:53+00:00

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2022-04-07T16:06:29+00:00

Or. 524.1.2022 ZARZĄDZENIE NR 27/2022 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 7 kwietnia 2022 roku . w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 4 ust.1 pkt. 17, art. 11 ust. 2 [...]

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.2022-04-07T16:06:29+00:00
Przejdź do góry