PROTOKÓŁ z przebiegu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

2021-11-05T13:41:38+00:00