Archiwum dla miesiąca: listopad 2021

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

2021-11-19T23:12:05+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej informuje, że w dniu 23 listopada kwietnia 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok, Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029, Sprawy bieżące, wolne wnioski, Zakończenie.

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy2021-11-19T23:12:05+00:00

OBWIESZCZENIE plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022

2021-11-19T23:09:47+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.14.2021     Koniusza, dnia 18 listopada 2021 r.   OBWIESZCZENIE   Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 53  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach.      Z up. Wójta Zastępca Wójta    mgr inż. Hubert Wawrzeń Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:     1. Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/22         

OBWIESZCZENIE plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/20222021-11-19T23:09:47+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

2021-11-18T17:43:03+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXX Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 25 listopada 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie : a)przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Koniusza na lata 2021-2027, b)przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, c)przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA2021-11-18T17:43:03+00:00

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022

2021-11-14T13:35:43+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.13.2021 Koniusza, dnia 12 listopada 2021 r.   OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 23 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Krakowie.   Załącznik nr 1 do Obwieszczenia: Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/22  

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/20222021-11-14T13:35:43+00:00

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach informuje o aktualnej sytuacji epizootycznej związanej z grypą ptaków

2021-11-09T20:31:06+00:00

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach informuje o aktualnej sytuacji epizootycznej związanej z grypą ptaków: Grypa ptaków informacje ogólne Aktualna sytuacja - grypa ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach informuje o aktualnej sytuacji epizootycznej związanej z grypą ptaków2021-11-09T20:31:06+00:00

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii – obowiązkowe plany bezpieczeństwa biologicznego

2021-11-09T20:22:48+00:00

  Do pobrania: 1.Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa do 300 sztuk średniorocznie 2. Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa powyżej 300 sztuk średniorocznie 3. Wytyczne praktyczne - wdrożenie zasad spełniania wymagań bioasekuracji

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii – obowiązkowe plany bezpieczeństwa biologicznego2021-11-09T20:22:48+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2021-11-08T15:57:26+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  16 listopada 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Koniusza na lata 2021-2027. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały ws. określenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Wierzbnie. Omówienie projektu uchwały [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2021-11-08T15:57:26+00:00
Przejdź do góry