Archiwum dla miesiąca: czerwiec 2019

Informacja z otwarcia ofert dla postępowania pn. “Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

2019-06-27T11:30:21+00:00

Informacja z otwarcia ofert dla postępowania pn. "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego" Informacja z otwarcia ofert   Więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1589181,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html?fbclid=IwAR1FaUYZsWtESlbWU_bkQxMesbo-tYNK0XOArVkOCrd_oD_zpqz7dq7bm9c

Informacja z otwarcia ofert dla postępowania pn. “Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”2019-06-27T11:30:21+00:00

1 lipca dodatkowym dniem na wnioski dla rolników – ARiMR

2019-06-26T10:15:17+00:00

To już ostatnie dni na ubieganie się o premie na restrukturyzację małych gospodarstw lub pomoc dla młodych rolników. Czas na wystąpienie o te środki będzie jeszcze 1 lipca. Wskazany w rozporządzeniu ostateczny termin - 29 czerwca wypada w sobotę, a to oznacza przedłużenie naboru wniosków do następującego po niej poniedziałku. Dużym zainteresowaniem cieszy się szczególnie działanie związane z restrukturyzacją małych gospodarstw. Rolnicy chcą wykorzystać szansę na otrzymanie dofinansowania w wysokości 60 tys. zł na realizację swojego autorskiego pomysłu na rozwój gospodarstwa rolnego. Wsparcie mogą otrzymać zarówno osoby ubezpieczone w KRUS, jak i te pracujące poza gospodarstwem i płacące ZUS. Szczegółowe informacje: [...]

1 lipca dodatkowym dniem na wnioski dla rolników – ARiMR2019-06-26T10:15:17+00:00

Informacje ogólne – „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”

2020-06-18T07:34:43+00:00

Beneficjentem projektu jest Gmina Koniusza (Lider Gmina Kocmyrzów-Luborzyca). Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych” Całkowita wartość Projektu wynosi: 68 991 097,56 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 36 156 392,49 PL. Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym. [...]

Informacje ogólne – „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”2020-06-18T07:34:43+00:00

DOBRY CZAS na Biznes – KOM2

2019-06-12T11:14:59+00:00

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (MARR S.A) rozpoczęła IV nabór do projektu „DOBRY CZAS na Biznes – KOM2” realizowany w powiecie proszowickim, miechowskim, bocheńskim, myślenickim, wielickim, krakowskim oraz na terenie miasta Krakowa. Program jest skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, w tym emerytów, rencistów oraz kobiet na urlopie wychowawczym, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Każdy kandydat zakwalifikowany do projektu może liczyć na kwotę dofinansowania w wysokości 25 000 zł. Dodatkowo wykwalifikowani doradcy zatrudnieni przez MARR S.A gwarantują pomoc zarówno przed założeniem firmy m.in. w pisaniu biznes planu, jak i przez pierwszy rok prowadzenia działalności. Pomoc w [...]

DOBRY CZAS na Biznes – KOM22019-06-12T11:14:59+00:00

X Sesja Rady Gminy Koniusza

2021-02-13T01:08:04+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że X Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 13 czerwca 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Koniusza za rok 2018”. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Koniusza, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za [...]

X Sesja Rady Gminy Koniusza2021-02-13T01:08:04+00:00

Placówki ARiMR otwarte w soboty

2019-06-12T11:02:23+00:00

Pracujące soboty w placówkach ARiMR Wnioski o dopłaty jeszcze do 25 czerwca Najbliższe soboty, 8 i 15 czerwca będą w placówkach ARiMR dniami pracy. Biura czynne będą – jak na co dzień – w godzinach 7.30 – 15.30. Natomiast 21 czerwca, w piątek po Bożym Ciele, placówki ARiMR będą nieczynne. Przypominamy, że – choć podstawowy termin ubiegania się o dopłaty minął 31 maja - jeszcze do 25 czerwca składać można wnioski. Trzeba jednak pamiętać, że należne płatności będą obniżone o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Szczegółowe informacje:  na stronie internetowej www.arimr.gov.pl  https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR

Placówki ARiMR otwarte w soboty2019-06-12T11:02:23+00:00

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2018 ROK

2019-06-03T11:36:37+00:00

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2018 ROK Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Koniusza przedstawia Radzie Gminy w Koniuszy Raport o stanie Gminy Koniusza za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Koniusza za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co [...]

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2018 ROK2019-06-03T11:36:37+00:00
Przejdź do góry