Archiwum dla miesiąca: czerwiec 2019

Informacje o programie OZE

2019-06-03T11:21:37+00:00

Ze względu na bardzo dużą ilość pytań które wpłynęły do Zamawiającego (blisko 400), termin składania ofert na realizację zadania został przesunięty na dzień: 24-06-2019 r. Szczegóły:  https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1589181,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html

Informacje o programie OZE2019-06-03T11:21:37+00:00

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy

2019-06-03T11:18:55+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 4 czerwca 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 9 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji [...]

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy2019-06-03T11:18:55+00:00
Przejdź do góry