Loading...
Strona główna 2018-07-23T22:23:12+00:00

AKTUALNOŚCI

Gmina Koniusza

808, 2018

ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 8 sierpnia 2018 r.

G.6810.20.2017 G.6845.8.2018 ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 8 sierpnia 2018 r. W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Koniusza przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny oraz do dzierżawy na okres do 3 lat Na podstawie art. 30 ust.2 pkt . 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z [...]

GMINA KONIUSZA

Jan Długosz – o miejscowości Koniusza

“Przybysław rycerz herbu Śrzeniawa, z krzyżem albo bez krzyża, tego nie dokładam, na górze pod Proszowicami, kędy teraz Koniuszą zowią, miał dwór swój. Ten sprzedał konia do Węgier jednemu panu albo staroście, który potem we trzy lata przyszedł do niego, stado wielkie z sobą przygnał, a u drzwi albo wrót stając, rżał kopiąc nogą, aż pan usłyszał. Porwawszy się ze snu, słysząc ono rżenie i tąpanie końskie, przelękniony czeladź albo sługi pobudziwszy, wyszedł, obaczywszy że konie, niemasz nikogo na nich, wpuścił w dwór konia onego i na stajnie pojął. A gdy się żaden nie upomniał stada onego, on za ono dobrodziejstwo pańskie na owem miejscu kędy dwór miał, ku czci i ku chwale jego świetej kościół zbudował i nadał, który aż po ten wiek trwa. A dlatego onę górę i kościół zową Koniuszą”

29

Sołectw

88,5 km2

Powierzchni

137 km

Dróg

6000 lat

Historii

Urząd Gminy w Koniuszy