PARAFIE GMINY KONIUSZA

Biórków Wielki – parafia rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Do parafii należą następujące wioski: Biórków Mały, Biórków Wielki, Wroniec, Wronin i Zielona. We Wrońcu znajduje się kaplica p.w. św. Floriana.

 Dobranowice – parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Znalezienia Krzyża Świętego w gm. Igołomia-Wawrzeńczyce.
Do parafii należy wieś Karwin.
W Karwinie – Kolonii Średniej znajduje się kaplica p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, a w Karwinie – Kolonia Równia, kaplica p.w. Matki Bożej Królowej Polski.

 Igołomia – parafia rzymsko-katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w gm. Igołomia-Wawrzeńczyce.
Do parafii należą: Czernichów, Glew, Glewiec, Szarbia i Wąsów.
W Szarbii znajduje się kaplica p.w. Matki Bożej Królowej Polski.

 Koniusza – parafia rzymsko-katolicka p.w. śś. Piotra i Pawła Apostołów.
Do parafii należą wsie: Koniusza, Chorążyce, Gnatowice, Łyszkowice, Piotrkowice Małe, Polekarcice, Posądza, Rzędowice, Siedliska i Wierzbno.
W Gnatowicach znajduje się kaplica filialna p.w. Matki Bożej Nieustajacej.
W Łyszkowicach znajduje się kaplica p.w. Krzyża Świętego, oraz w Wierzbnie znajduje się kaplica p.w. św. Barbary.

Niegardów – parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła.
Do parafii należą: Niegardów, Budziejowice, Dalewice, Muniaczkowice, Niegardów – Kolonia i Piotrkowice Wielkie.
W Dalewicach znajduje się kaplica p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

Proszowice – parafia rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i Jana Chrzciciela.
Do tej parafii należy Górka Jaklińska