Odnawialne źródła energii

80 mln zł dla przedsiębiorców na fotowoltaikę

2021-03-02T02:02:10+00:00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje 80 mln zł, w tym 30 mln zł dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego, na inwestycje mające na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. W wsparcie będzie można się starać od 31 marca do 28 maja 2021 roku. Nabór konkursowy (ostatni) zostanie przeprowadzony w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc zwrotną na inwestycje polegające na budowie lub przebudowie instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy powyżej 2 MWe. [...]

80 mln zł dla przedsiębiorców na fotowoltaikę2021-03-02T02:02:10+00:00

Rozpoczęcie realizacji “Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

2020-07-28T12:13:36+00:00

Rozpoczęcie realizacji “Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”2020-07-28T12:13:36+00:00

Informacja dla mieszkańców uczestniczących w projekcie odnawialne źródła energii dla gmin woj. małopolskiego

2020-06-18T07:25:12+00:00

Informacja dla mieszkańców uczestniczących w projekcie odnawialne źródła energii dla gmin woj. małopolskiego Szanowni mieszkańcy, Chcielibyśmy poinformować, że kolejny etap do realizacji inwestycji w Państwa gospodarstwach z sukcesem za nami. Zostały wyłonione wszystkie firmy realizujące inwestycje w Projekcie: a. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach Użyteczności Publicznej: Hymon Energy Sp. z o.o. b. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o. c. Budowa kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych: FLEXIPOWER Group Sp. z o.o. d. Budowa instalacji pomp ciepła w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o. e. Budowa instalacji kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o. Kolejnym krokiem [...]

Informacja dla mieszkańców uczestniczących w projekcie odnawialne źródła energii dla gmin woj. małopolskiego2020-06-18T07:25:12+00:00
Przejdź do góry