Archiwum dla miesiąca: czerwiec 2022

WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Ekodoradca

2022-07-03T21:41:33+00:00

INFORMACJA O WYNIKU NABORU  w Urzędzie Gminy Koniusza, Koniusza 55,  32-104 Koniusza  na stanowisko:  Ekodoradca  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Ekodoradca została wybrana  Pani Anna Sołek, zamieszkała w Niegardowie  Uzasadnienie dokonanego wyboru:  Wybrana osoba posiada wykształcenie odpowiednie do wymagań stawianych w ogłoszeniu  o naborze, posiada bogatą wiedzę oraz znajomość odpowiednich przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem. _________________________________________________________________________   WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NAZWA I ADRES JEDNOSTKI Urząd Gminy Koniusza Koniusza 55, 32-104 Koniusza tel: 012 386 91 00, e-mail: gmina@koniusza.pl OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO Ekodoradca – 1 etat OKREŚLENIE WYMAGAŃ [...]

WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Ekodoradca2022-07-03T21:41:33+00:00

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWA

2022-07-03T21:42:38+00:00

INFORMACJA O WYNIKU NABORU w Urzędzie Gminy Koniusza, Koniusza 55,  32-104 Koniusza na stanowisko: Księgowa Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Księgowazostała wybrana Pani Agnieszka Chmiela, zamieszkała w Wierzbnie Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana osoba posiada wykształcenie odpowiednie do wymagań stawianych w ogłoszeniu o naborze, posiada bogatą wiedzę oraz znajomość odpowiednich przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem. .   ____________________________________________________________________________________________________________________________________ WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1.   NAZWA I ADRES JEDNOSTKI Urząd Gminy Koniusza Koniusza 55, 32-104 Koniusza tel: 012 386 91 00, e-mail: gmina@koniusza.pl . 2.   OKRESLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO Księgowa – 1 [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWA2022-07-03T21:42:38+00:00

XXXV Sesja Rady Gminy Koniusza

2022-06-09T09:58:49+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 14 czerwca 2022 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Koniusza za rok 2021”. 8. Podjęcie uchwał w sprawie : a) udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza wotum zaufania, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za [...]

XXXV Sesja Rady Gminy Koniusza2022-06-09T09:58:49+00:00

AGROPROMOCJA

2022-06-03T21:39:33+00:00

 Małopolski Ośrodek doradztwa Rolniczego informuje, że w dniach 10-11 września br. w Starym Sączu, na terenie Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, odbędzie się XXX Wystawa Rolnicza AGROPROMOCJA 2022. Będzie to jubileuszowa edycja tej znaczącej dla naszego województwa wystawy, mającej na celu promocję małopolskiego rolnictwa, firm działających w sferze agrobiznesu oraz produktów rolniczych wytwarzanych na terenie Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku gospodarczego i kulturalnego Sądecczyzny. Zakres  tematyczny AGROPROMOCJI obejmie m.in. wystawę zwierząt, maszyny rolnicze, przetwórstwo rolno-spożywcze, budownictwo inwentarskie i ogrodnictwo. Promowana będzie również agroturystyka, dziedzictwo kulinarne, rękodzieło ludowe i folklor. Swoją ofertę wystawienniczą zaprezentują przedsiębiorcy z branży rolniczej oraz rolnicy [...]

AGROPROMOCJA2022-06-03T21:39:33+00:00
Przejdź do góry