Archiwum dla miesiąca: styczeń 2021

Przewodniczący Komisji Rady Gminy

2021-01-11T13:20:13+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  14 stycznia 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza. Omówienie sprawy dotyczącej naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Omówienie projektu uchwały w [...]

Przewodniczący Komisji Rady Gminy2021-01-11T13:20:13+00:00
Przejdź do góry