Uroczystość przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dalewice.