Informacja dla rolników na temat suszy.

W związku z przekazanym przez Urząd Gminy Koniusza wnioskiem o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w załączeniu przekazujemy pismo otrzymane z Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wraz z mapami gleb I i II kategorii podatności na suszę występujących na terenie Gminy Koniusza.

Ponadto Urząd Gminy w Koniuszy informuje, iż z raportu nr 5 Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach, wynika, że Gmina Koniusza nie jest w wykazie gmin, na których wystąpiła susza. W związku z powyższym szacowanie szkód spowodowanych suszą przez Komisję Wojewódzką, na podstawie wniosków złożonych przez rolników w Urzędzie Gminy w Koniuszy, może objąć wyłącznie wymienione w pismie uprawy rolne, prowadzone na wskazanych kategoriach gleb.

Dodatkowo informujemy, iż dokładniejszy obraz widoczności map, można uzyskać klikając w „plus” znajdujący się przy mapie kategorii glebowych znajdującej się na stronie
http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

 

 

Pismo otrzymane z Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

 

Mapy kategorii gleb występujących na terenie Gminy Koniusza.