SESJA RADY GMINY – 28.06.2018

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 czerwca 2018 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
  6. Odpowiedź na interpelacje i wnioski Radnych.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zakończenie.

WAŻNE: Informujemy, że w związku ze zmianą tzw. ustaw samorządowych i wprowadzonym przez nie obowiązkiem nagrywania i publikowania nagrań z Sesji Rady Gminy, od najbliższej sesji wszystkie sesje będą w całości nagrywane – obraz i dźwięk. Ma to na celu przygotowanie i przetestowanie określonych rozwiązań przed wejściem w życie przepisów. Nagrania zostaną upublicznione na stronie internetowej gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.