Wzory dokumentów – GOPS

/Wzory dokumentów – GOPS
Wzory dokumentów – GOPS 2018-06-13T15:33:56+00:00

Wzory dokumentów – GOPS

DOBRY START - 300+ - wniosek
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)
SW - Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne- dla osób, które pobierają renty i emerytury
SW - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
SW - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.pdf
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych - Zasiłek Rodzinny i Becikowe
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (Becikowe)
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Za życiem)
Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Stypendium szkolne)
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
Załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny - oświadczenie o dochodach
Załącznik do zasiłku rodzinnego - o wielkości gospodarstwa rolnego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego