Wzory dokumentów – Budownictwo

Wniosek o opinię na temat obsługi komunikacyjnej do drogi gminnej przy podziale działek – pdf

Wniosek o opinię na temat obsługi komunikacyjnej do drogi gminnej przy podziale działek – docx

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację-przebudowę zjazdu – pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację-przebudowę zjazdu – docx

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – docx

Wniosek o wydanie wypisu-wyrysu – pdf

Wniosek o wydanie wypisu-wyrysu – docx

Wniosek o wydanie potwierdzenia dostępu działki do drogi gminnej za pośrednictwem istniejącego zjazdu – pdf

Wniosek o wydanie potwierdzenia dostępu działki do drogi gminnej za pośrednictwem istniejącego zjazdu – docx

Wniosek o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału działki – pdf

Wniosek o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału działki – docx

Wniosek o wydanie – przedłużenie zezwolenia na umieszczenie nośnika reklamowego – pdf

Wniosek o wydanie – przedłużenie zezwolenia na umieszczenie nośnika reklamowego – docx

Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego budowy-przebudowy zjazdu z drogi gminnej – pdf

Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego budowy-przebudowy zjazdu z drogi gminnej – docx

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń – pdf

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń – docx

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej – pdf

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej – docx

Wniosek o przekształcenie działki na cele budowlane – pdf

Wniosek o przekształcenie działki na cele budowlane – docx

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości korzystania z istniejącego zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o wydanie/zmianę/aktualizację warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. dla pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej

Wniosek o wydanie/zmianę/aktualizację warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych obiektów lub zespołu budynków.

Druk PZD – złożenie dokumentów odbiorowych