Stanowisko Numer pokoju Numer telefonu
Sekretariat 11 12 386 91 00
12 386 90 39
12 386 90 27
Dziennik podawczy 7 12 386 91 00 wew. 31
Biuro Rady Gminy, Inspektor ds. Ewidencji działalności gospodarczej 17 12 386 91 00 wew. 17
Urząd Stanu Cywilnego Ewidencja Ludności 6 12 386 91 00 wew. 23
Inspektor ds. Ochrony środowiska i Obrony Cywilnej Pełnomocnik ds. Informacji niejawnych 8 12 386 91 00 wew. 25
Inspektor ds. funduszy strukturalnych 14 12 386 91 00 wew. 26
Inspektor ds. Inwestycji i ochrony środowiska 9 12 386 91 00 wew. 24
Inspektor ds. Informacji publicznej i promocji gminy i zezwoleń na alkohol 2 12 386 91 00 wew. 15
Inspektor ds. rolnictwa i zamówień publicznych 3 12 386 91 00 wew. 15
Podatki 15 12 386 91 00 wew. 21
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i mienia gminnym 18 12 386 91 00 wew. 20
Referat finansowy Finanse Gminy Budżet Gminy 18-19 12 386 91 00 wew. 19
Radca Prawny 20 12 386 91 00 wew. 22
Informatyk 20 12 386 91 00 wew. 22
Straż Gminna 9 12 386 91 00 wew. 24
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Budynek pierwszy wejście przy ulicy 12 386 59 27
Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Budynek pierwszy wejście przy ulicy 12 386 08 60
12 386 08 61
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Budynek pierwszy wejście przy ulicy 12 386 90 32
12 386 59 27