Stanowisko Numer pokoju Numer telefonu
Sekretariat, Dziennik podawczy 11 12 3869100
12 3869039
12 3869027
Biuro Rady Gminy, Inspektor ds. Ewidencji działalności gospodarczej 17 12 3869100 wew. 17
Urząd Stanu Cywilnego Ewidencja Ludności 6 12 3869100 wew. 23
Inspektor ds. Ochrony środowiska i Obrony Cywilnej Pełnomocnik ds. Informacji niejawnych 8 12 3869100 wew. 25
Inspektor ds. funduszy strukturalnych 14 12 3869100 wew. 26
Inspektor ds. Inwestycji i ochrony środowiska 9 12 3869100 wew. 24
Inspektor ds. Informacji publicznej i promocji gminy i zezwoleń na alkohol 2 12 3869100 wew. 15
Inspektor ds. rolnictwa i zamówień publicznych 3 12 3869100 wew. 15
Podatki 15 12 3869100 wew. 21
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i mienia gminnym 18 12 3869100 wew. 20
Referat finansowy Finanse Gminy Budżet Gminy 18-19 12 3869100 wew. 19
Radca Prawny 20 12 3869100 wew. 22
Informatyk 20 12 3869100 wew. 22
Straż Gminna 9 12 3869100 wew. 24
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Budynek pierwszy wejście przy ulicy 12 3865927
Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Budynek pierwszy wejście przy ulicy 12 3860860
12 3860861
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Budynek pierwszy wejście przy ulicy 12 3869032
12 3865927