Dla mieszkańca – Podatki

/Dla mieszkańca – Podatki
Dla mieszkańca – Podatki 2018-06-13T14:36:46+00:00

Wybierz z listy poniżej

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM
ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI PODATKOWEJ
WYKREŚLENIE HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ DOTYCZĄCEJ ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ
ZWOLNIENIA I ULGI Z TYTUŁU UTWORZENIA NOWEGO LUB POWIĘKSZENIA ISTNIEJĄCEGO GOSPODARSTWA
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
ZŁOŻENIE DEKLARACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE
ZŁOŻENIE INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE