Uncategorized

/Uncategorized

Decyzja Nr 6/2019 – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach dotycząca przydatności wody do spożycia na terenie Gminy Koniusza 

2019-04-13T22:35:41+00:00

Decyzja Nr 6/2019 - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach dotycząca przydatności wody do spożycia na terenie Gminy Koniusza    DECYZJA

Decyzja Nr 6/2019 – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach dotycząca przydatności wody do spożycia na terenie Gminy Koniusza  2019-04-13T22:35:41+00:00

Informacja z dnia 5 kwietnia 2019 r. o unieważnieniu ustnego przetargu nieograniczonego

2019-04-07T19:58:59+00:00

Informacja z dnia 5 kwietnia 2019 r. o unieważnieniu ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koniusza   Wójt Gminy Koniusza informuje, że przeprowadzony w dniu 3 kwietnia 2019 r. o godz.10 00 pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości składającej się z części działki nr 83/11 o powierzchni 100 m 2 , wpisanej w księdze wieczystej KR1H/00012733/1 został unieważniony. Powodem unieważnienia przetargu jest wystąpienie w charakterze pełnomocnika uczestnika przetargu osoby, która nie miała należytego umocowania. Z uwagi na okoliczność, iż ww. osoba była jedynym uczestnikiem przetargu powyższe na zasadzie art. 104 k.c. w związku z pkt [...]

Informacja z dnia 5 kwietnia 2019 r. o unieważnieniu ustnego przetargu nieograniczonego 2019-04-07T19:58:59+00:00

Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2019 r.o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2019-04-04T15:45:23+00:00

Or. 524.12.2019 Koniusza, dnia 2 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2019 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Koniusza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych gminy Koniusza [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2019 r.o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-04-04T15:45:23+00:00

Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2019 r.

2019-04-02T13:49:43+00:00

Or.524.13.2019 Koniusza, dnia 2 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2019 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku. Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późno zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Koniusza z dnia [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2019 r. 2019-04-02T13:49:43+00:00