Uncategorized

/Uncategorized

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 września 2019 r.

2019-09-15T17:51:54+00:00

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 września 2019 r.   Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Koniusza obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje: § 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.09.2019 r. w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza do niżej wymienionych komisji wyborczych: [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 września 2019 r. 2019-09-15T17:51:54+00:00

Komisje Rady Gminy

2019-09-15T17:24:05+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 17 września 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie wniosków w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku. 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 5. Omówienie sprawy [...]

Komisje Rady Gminy 2019-09-15T17:24:05+00:00

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

2019-09-10T13:17:07+00:00

Wójt Gminy Koniusza informuje iż zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej są przyjmowane do dnia 13 września 2019 r. do godziny 14.00.

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych 2019-09-10T13:17:07+00:00

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

2019-08-30T11:36:47+00:00

BO Małopolska: Aż 188 zadań dopuszczonych do głosowania Znamy już listę wszystkich zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wynik jest rekordowy: mieszkańcy będą mogli wybierać spośród aż 188 zadań – czyli o 38 więcej niż przed rokiem. Głosowanie rozpocznie się już 9 września i potrwa do końca miesiąca. Wiosną, w trakcie składania propozycji zadań mieszkańcy zgłosili aż 239 propozycji – najwięcej w historii wszystkich edycji. Teraz pozytywną weryfikację przeszło aż 188 pomysłów. Najwięcej z nich, bo 38, dotyczy subregionu Miasto Kraków. Na drugim miejscu jest Subregion Tarnowski, z 37 zadaniami, a na trzecim [...]

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego 2019-08-30T11:36:47+00:00

XII Sesja Rady Gminy Koniusza

2019-08-25T00:31:44+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia [...]

XII Sesja Rady Gminy Koniusza 2019-08-25T00:31:44+00:00