Lokalna Strategia Rozwoju – konsultacje

2022-12-01T11:41:58+00:00

  Szanowni Mieszkańcy, trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), która obejmuje także obszar naszej gminy. Zachęcamy do czynnego udziału w tym procesie, LSR jest odpowiedzą na lokalne potrzeby naszej społeczności. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej LGD - www.prokopara.pl <http://www.prokopara.pl>  - znajdą tam Państwo szczegółowe informacje o pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju, raporty z konsultacji, raporty diagnostyczne itp. oraz możliwość zgłaszania uwag/pomysłów w ramach konsultacji. Swoje pomysły mogą Państwo zgłaszać także poprzez bezpośredni kontakt z Biurem LGD (Koniusza 5, 32-104 Koniusza, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30), tel. 012 386 94 24, email: prokopara@wp.pl.  Proces przygotowania Lokalnej [...]

Lokalna Strategia Rozwoju – konsultacje2022-12-01T11:41:58+00:00

Informacja dotycząca preferencyjnego zakupu węgla

2022-12-01T11:27:05+00:00

W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla, organizowanego przez Urząd Gminy w Koniuszy,  prosimy o uiszczenie opłaty na poniższe konto: Gmina Koniusza Koniusza 55 numer konta: 56 8597 0001 0040 0400 0488 0183 Kwota do zapłaty, zgodnie z wnioskowaną przez Państwa ilość we wniosku o preferencyjny zakup węgla. tj: 1,5 tony – wpłata 2 925,00zł     1 tona – wpłata 1 950,00zł Prosimy aby tytuł przelewu zawierał imię, nazwisko oraz rodzaj węgla kamiennego, na który składany był wniosek. Po uzyskaniu wpłaty, Urząd Gminy w Koniuszy wystawi mieszkańcowi fakturę, na podstawie której będziecie mógł on odebrać węgiel ze składu węglowego. Składem [...]

Informacja dotycząca preferencyjnego zakupu węgla2022-12-01T11:27:05+00:00

XL Sesja Rady Gminy Koniusza

2022-11-23T20:29:03+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XL Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 29 listopada 2022 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Ślubowanie Radnego. 3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 6. Interpelacje i wnioski Radnych. 7. Wnioski Sołtysów. 8. Wnioski Kierowników Jednostek. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy oraz kolejnej umowy najmu na grunty stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowymi dzierżawcami i dotychczasowymi najemcami, b) przyjęcia „Programu [...]

XL Sesja Rady Gminy Koniusza2022-11-23T20:29:03+00:00

XXXIX Sesja Rady Gminy Koniusza

2022-11-22T02:19:47+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXIX Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 24 listopada 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie : a) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polekarcicach b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Zakończenie.

XXXIX Sesja Rady Gminy Koniusza2022-11-22T02:19:47+00:00

INFORMACJA dotycząca funkcjonowania PSZOK

2022-11-18T14:15:36+00:00

INFORMACJA dotycząca funkcjonowania PSZOK W związku z rozpoczęciem prac związanych z przebudową informujemy iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Posądzy od dnia 1 grudnia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 rok będzie nieczynny. Ostatnim dniem pracującym dla PSZOK będzie sobota (26-11-2022) r. w godz. 9:00 – 12:00.

INFORMACJA dotycząca funkcjonowania PSZOK2022-11-18T14:15:36+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2022-11-18T14:12:05+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  22 listopada 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie  1000 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy oraz kolejnej umowy najmu na grunty stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowymi dzierżawcami i dotychczasowym najemcą. Omówienie projektu uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Koniusza. Omówienie projektu uchwały [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2022-11-18T14:12:05+00:00

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

2022-11-18T14:06:27+00:00

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH   Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA Do pobrania: Wniosek_dla_gospodarstw_domowych

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA2022-11-18T14:06:27+00:00
Przejdź do góry