Informacje

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/2024

2023-09-26T22:40:11+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA . Nasz znak: R.Ż.6151.8.2023                Koniusza, dnia 21 września 2023 r. . . OBWIESZCZENIE . Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2023 r., poz.1082), Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/2024 w  obwodzie nr 46 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Darz-Bór” w Krakowie. . Załącznik nr 1 do Obwieszczenia: Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/24 .                 . . . Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości: - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza - na stronie internetowej Gminy [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/20242023-09-26T22:40:11+00:00

XLVI Sesja Rady Gminy Koniusza

2023-09-08T20:35:15+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA . . Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLVI Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 14 września 2023 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: . 1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4.Interpelacje i wnioski Radnych. 5.Wnioski Sołtysów. 6.Wnioski Kierowników Jednostek. 7.Podjęcie uchwał w sprawie : a)trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Koniusza, b)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowym dzierżawcą, [...]

XLVI Sesja Rady Gminy Koniusza2023-09-08T20:35:15+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2023-09-08T20:34:00+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 14 września 2023 r. (tj. czwartek) o godzinie 800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2.Omówienie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Koniusza. 3.Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na grunty [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2023-09-08T20:34:00+00:00

Spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Koniusza na lata 2023 – 2033

2023-09-05T22:24:54+00:00

Gmina Koniusza prowadzi proces strategiczny na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020z poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) jego produktem będzie opracowanie i przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Koniusza na lata 2023 – 2033. W związku z powyższym zapraszany wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Strategii Rozwoju Gminy Koniusza na lata 2023 – 2033 w dniu [...]

Spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Koniusza na lata 2023 – 20332023-09-05T22:24:54+00:00

Ponowne otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Posądzy

2023-08-24T08:21:57+00:00

  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Posądzy  zostanie ponownie otwarty od 26 -08-2023 r., w tym dniu PSZOK będzie czynny od godz. 8°° do godz.  13°° Ze szczegółami funkcjonowania PSZOK można zapoznać się w poniższym regulaminie.   REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Posądzy . § 1 Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Posądzy, zwanego dalej PSZOK. . § 2 PSZOK w Posądzy prowadzony jest przez Gminę Koniusza, Urząd Gminy w Koniuszy tel. 12 386 91 00. . § 3 1. PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy [...]

Ponowne otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Posądzy2023-08-24T08:21:57+00:00
Przejdź do góry