Informacje

Wścieklizna – informacje

2023-03-21T21:28:44+00:00

Wścieklizna Choroba ta jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury. Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Zakażenie możliwe jest również m.in. drogą aerogenną, dospojówkową lub poprzez transplantację narządów. W Polsce rezerwuarem wścieklizny jest lis rudy.   Co zrobić w przypadku ugryzienia człowieka przez dzikie lub domowe zwierzę? Ważne [...]

Wścieklizna – informacje2023-03-21T21:28:44+00:00

Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 21 marca 2023 r.

2023-03-21T21:06:16+00:00

. Znak:Or.524.5.2023 Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 21 marca 2023 r. . . w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 r. . Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 21 marca 2023 r.2023-03-21T21:06:16+00:00

Dofinansowanie do szkoleń dla osób pracujących!

2023-03-18T22:18:36+00:00

. Dofinansowanie do szkoleń dla osób pracujących! Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.   Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?   • Musisz mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować, • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 roku życia mogą [...]

Dofinansowanie do szkoleń dla osób pracujących!2023-03-18T22:18:36+00:00

XLIV Sesja Rady Gminy Koniusza

2023-03-16T20:30:55+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLIV Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 23 marca 2023 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie : a) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza, b) zmiany Uchwały Nr XVIII/154/2020 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 kwietnia [...]

XLIV Sesja Rady Gminy Koniusza2023-03-16T20:30:55+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2023-03-16T20:29:34+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  23 marca 2023 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/154/2020 Rady [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2023-03-16T20:29:34+00:00

Zapraszamy do udziału w Radzie Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027

2023-03-16T20:23:35+00:00

Szanowni Państwo, informujemy iż od dnia 20 marca br. będą przyjmowane zgłoszenia do udziału w Radzie Programowej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027. Szczegóły na temat naboru znajdują się tutaj: https://otulinapodkrakowska.pl/nabor-partnerow-spoleczno-gospodarczych-do-rady/ Rada Programowa stanowi ciało doradcze Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii IIT. Rada reprezentuje wszystkich właściwych dla realizacji Strategii IIT partnerów społeczno-gospodarczych, w szczególności reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska, promowania włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji, spełniających definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o [...]

Zapraszamy do udziału w Radzie Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-20272023-03-16T20:23:35+00:00

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

2023-03-10T13:20:28+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA Znak: Or. 524.4.2023 Koniusza, dnia 10 marca 2023 r. . OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 10 marca 2023 r. . o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonych Zarządzeniem  Nr 14/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 marca 2023 r. oraz  Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 marca 2023 r. . . Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego2023-03-10T13:20:28+00:00

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

2023-03-10T13:11:35+00:00

Ustawa z 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zastąpiła tę z 2 kwietnia 2004 r, z czym wiąże się szereg zmian w identyfikacji zwierząt. • Zgodnie z przepisami prowadzenie centralnej bazy danych, obejmującej m.in. koniowate, zostało powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. • Dokonywanie opisu koniowatego oraz wydawanie dokumentu identyfikacyjnego koniowatego pozostają w kompetencjach związków hodowców koni, podmiotów uznanych do prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych, które będą przekazywały dane o dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR. • Czynności związane z identyfikacją koniowatego są wykonywane przez osoby zatrudnione w związkach hodowców/podmiotach prowadzących księgi stadne, posiadających uprawnienia [...]

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii2023-03-10T13:11:35+00:00

Warsztaty strategiczne

2023-03-06T19:16:00+00:00

Szanowni Mieszkańcy, prace nad Strategią Rozwoju Gminy Koniusza 2033 trwają. Analizujemy kluczowe dane statystyczne, zbieramy informacje od Państwa w formie ankiet, kolejny krok to warsztaty strategiczne. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu. Warsztaty strategiczne odbędą się 14 marca 2023r. o godzinie 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której na bieżąco informujemy o postępach prac nad strategią. Zachęcamy także do wypełnienia ankiety diagnostycznej https://docs.google.com/.../1FAIpQLSedoS5yugIkXO.../viewform Z poważaniem, Hubert Wawrzeń Koordynator zespołu strategicznego Gminy Koniusza

Warsztaty strategiczne2023-03-06T19:16:00+00:00
Przejdź do góry