GOPS

Rekrutacja do drugiego etapu projektu ,,Obudź swój potencjał zawodowy”

2021-12-16T22:56:10+00:00

Informujemy, że w dniach od 16.12.2021 do 04.01.2022 r trwa rekrutacja do drugiego etapu projektu ,,Obudź swój potencjał zawodowy” który realizowany przez Gminę Koniusza za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Opoka z siedzibą w Chechle.  Projekt jest finansowany jest z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do 90 osób (60 osób dorosłych i 30 dzieci zamieszkałych lub uczących się na terenie Gminy Koniusza. Grupę docelową stanowią osoby: zagrożone ubóstwem, zagrożone wykluczeniem społecznym, bierne zawodowo, a w szczególności: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z [...]

Rekrutacja do drugiego etapu projektu ,,Obudź swój potencjał zawodowy”2021-12-16T22:56:10+00:00
Przejdź do góry