administrator

/administrator

About administrator

This author has not yet filled in any details.
So far administrator has created 122 blog entries.

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości , składającej się z części działki 83/11 o powierzchni 100 m 2 w Koniuszy

2019-02-26T12:08:18+00:00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2019 Wójta Gminy Koniusza z dnia 22 lutego 2019 r. Wójt Gminy Koniusza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości , składającej się z części działki 83/11 o powierzchni 100 m 2 w Koniuszy Warunki przetargu: 1. Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2019 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Koniuszy 55, sala nr 1 2.Opis nieruchomości: 1/ Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 83/11 powierzchni 100 m 2 2/ Nr Księgi Wieczystej: KR1H/00012733/1 3/ Obciążenia nieruchomości : brak obciążeń 4/ Właściciel: Gmina Koniusza 5/ Przeznaczenie w planie: w [...]

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości , składającej się z części działki 83/11 o powierzchni 100 m 2 w Koniuszy 2019-02-26T12:08:18+00:00

VII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 lutego 2019 r.

2019-02-25T13:09:08+00:00

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że VII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 lutego 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek 7. Podjęcie uchwał w sprawie : a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza, b) zmiany uchwały Nr IV/12/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i [...]

VII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 lutego 2019 r. 2019-02-25T13:09:08+00:00

Informacje na temat instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Koniusza.

2019-02-22T19:12:53+00:00

Informacje na temat instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Koniusza. Informujemy, że marcu 2019 roku ogłoszony zostanie przetarg wspólny dla wszystkich instalacji z 41 gmin uczestniczących w projekcie. Trwają końcowe prace zespołu roboczego uwzględniające ostatnie aktualizacje – aktualizacji w całym projekcie w 2018 roku było ponad 1000. Po rozstrzygnięciu przetargu, co ze względu na wymogi procedury przetargowej jest możliwe najwcześniej w czerwcu/lipcu 2019 roku, ustalony zostanie szczegółowy harmonogram montażu instalacji na lata 2019-2020. Instalacje wykonane będą tylko u tych mieszkańców, którzy podpisali umowy organizacyjno – finansowe na ich wykonanie. Udział własny mieszkańców przewidziany w umowach i audytach wymagany będzie po przetargu, [...]

Informacje na temat instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Koniusza. 2019-02-22T19:12:53+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Koniusza

2019-02-20T11:38:23+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 21 lutego 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 9 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza, 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Koniusza 2019-02-20T11:38:23+00:00

VI Sesja Rady Gminy Koniusza

2019-02-13T18:19:02+00:00

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że VI Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 18 lutego 2019 r. /tj. poniedziałek/, o godz. 9 00   w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie : a) inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, b) zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz  ustalenia wynagrodzenia za inkaso, c) współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie. [...]

VI Sesja Rady Gminy Koniusza 2019-02-13T18:19:02+00:00

Zagubiony pies

2019-02-13T17:11:32+00:00

Pies to suczka, łapki i pyszczek ma jasno -brązowe, troszkę miodowe, reszta ciemna. Wygląda na młodego pieska, łasi się do ludzi, nie boi, wygląda jak by się zgubiła i nie wiedziała gdzie jest. Wydaje nam się że mogła mieszkać w domu bo nie boi się do niego wchodzić. Pies znajduje się w miejscowości Górka Jaklińska. Jeśli ktoś poszukuje takiego psa prosimy, o kontakt z Urzędem Gminy w Koniuszy.  

Zagubiony pies 2019-02-13T17:11:32+00:00

Szkolenia ARiMR dla Producentów Rolnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu proszowickiego.

2019-02-11T11:57:48+00:00

Biuro Powiatowe ARiMR w Proszowicach informuje o cyklu szkoleń zaplanowanych  dla Producentów Rolnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu proszowickiego, które odbędą się w miesiącu lutym.  Tematem szkolenia ale rolników będą: -  Aktualne informacje z PROW 2014 – 2020 -  Zasady składania wniosków obszarowych w 2019 r -  Ubój gospodarczy zwierząt,  ASF. -  Aktualne informacje dla rolników ubezpieczonych w KRUS.  Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich  dotyczyć będzie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, na szkoleniu będą obecni pracownicy Urzędu Skarbowego oraz  ARiMR którzy odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące rozliczenia. Termin szkolenia: 02.14.2019 godz. 9:00 Miejsce szkolenia: Urząd Gminy i Miasta [...]

Szkolenia ARiMR dla Producentów Rolnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu proszowickiego. 2019-02-11T11:57:48+00:00

Szkolenie – Małopolska Izba Rolnicza

2019-02-07T07:44:03+00:00

MIR/P/6/01/2019 Zaproszenie Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej w Proszowicach zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 12.02.2019 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy. Tematyka szkolenia: Nabór wniosków obszarowych w roku 2019. Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Bieżące informacje na temat ASF. Aktualne informacje dla rolników ubezpieczonych w KRUS. Szkolenie poprowadzą: Kierownik ARiMR Józef Krzeczek. Powiatowy Lekarz Weterynarii Paweł Pęczalski. Kierownik KRUS w Proszowicach Zbigniew Grzyb. Kierownik MODR w Proszowicach Marta Zastawnik   Serdecznie zapraszamy

Szkolenie – Małopolska Izba Rolnicza 2019-02-07T07:44:03+00:00

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy

2019-02-07T07:39:03+00:00

Wójt Gminy Koniusza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy 32-104 Koniusza, Koniusza 5 Wymiar etatu: pełny etat Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania –7 lat Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Koniuszy, Koniusza 5, 32-104 Koniusza I. Wymagania niezbędne (formalne): 1) wykształcenie wyższe, 2) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej o której mowa w art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3) obywatelstwo polskie, 4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 5) stan zdrowia umożliwiający [...]

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy 2019-02-07T07:39:03+00:00