Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje,  że w dniach 5, 6 i 7 czerwca 2024 r. (tj. środa, czwartek i piątek, odbędzie się posiedzenie ww. Komisji
w Urzędzie Gminy w Koniuszy.

Porządek obrad 05.06.2024 r. :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 2. Analiza podań i wniosków złożonych przez mieszkańców.
 3. Wyjazd Komisji w teren – część północna Gminy,
 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
 5. Zakończenie.

Porządek obrad 06.06.2024 r. :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 1. Wyjazd Komisji w teren – część środkowa Gminy,
 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
 3. Zakończenie.

Porządek obrad 07.06.2024 r. :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 1. Wyjazd Komisji w teren – część południowa Gminy.
 2. Podsumowanie objazdu dróg Gminy Koniusza.
 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

 Posiedzenie Komisji w dniu 5.06.2024 r. rozpocznie się o godz. 8:00, natomiast w dniach 06.06.2024 r. oraz 07.06.2024 r. rozpocznie się o godz. 8:45.