Archiwum dla miesiąca: wrzesień 2022

XXXVII Sesja Rady Gminy Koniusza

2022-09-26T03:09:23+00:00

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXVII Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 27 września 2022 r. ( tj. wtorek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie : a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów , logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, b) zmiany załącznika do uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania [...]

XXXVII Sesja Rady Gminy Koniusza2022-09-26T03:09:23+00:00

INFORMACJA – zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

2022-09-20T13:04:32+00:00

INFORMACJA Urząd Gminy w Koniuszy przypomina, że zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 572 ze zm.), zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Jednocześnie informujemy, że art. 77  ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t. j. 2021 poz. 2008 ze zm.) stanowi w § 1, iż kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega [...]

INFORMACJA – zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.2022-09-20T13:04:32+00:00

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 46  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Darz-Bór” w Krakowie.

2022-09-20T13:01:46+00:00

Koniusza, dnia 19 września 2022 r. Nasz znak: R.Ż.6151.6.2022         WÓJT GMINY KONIUSZA OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 46  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Darz-Bór” w Krakowie.   Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:     Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/23  Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości: - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza - na stronie internetowej Gminy Koniusza www.koniusza.pl oraz BIP   [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 46  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Darz-Bór” w Krakowie.2022-09-20T13:01:46+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2022-09-16T02:37:28+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 15 września 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie 8 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Komisja objazdowa do Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Żłobka prowadzonych na terenie Gminy Koniusza. 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2022-09-16T02:37:28+00:00

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027 (Strategii IIT).

2022-09-11T17:55:24+00:00

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 5 września 2022 r. Szanowni Państwo, Wójt Gminy Koniusza Wiesław Rudek informuje o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027 (Strategii IIT). Termin naboru: Zgłoszenia do Rady będą przyjmowane od 5 do 19 września 2022 roku do godziny 15:00 w jednej z następujących form: on-line, wypełniając formularz pod linkiem: https://forms.gle/aXLJaMuHYqwLqHVG7; osobiście w biurze Stowarzyszenia, które mieści się w Myślenicach, w budynku Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 8/9, pokój nr 72, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00; drogą pocztową na adres siedziby Stowarzyszenia, ul. Henryka Jordana 4A, [...]

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027 (Strategii IIT).2022-09-11T17:55:24+00:00
Przejdź do góry