Archiwum dla miesiąca: sierpień 2022

Wniosek o dodatek węglowy

2022-08-17T15:46:23+00:00

Wniosek o dodatek węglowy Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski o dodatek [...]

Wniosek o dodatek węglowy2022-08-17T15:46:23+00:00

XXXVI Sesja Rady Gminy

2022-08-11T00:48:24+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 sierpnia 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Podjęcie uchwał w sprawie : a) wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Koniusza usytuowanych w budynku nr 3 Wierzbno, b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowej położonej w [...]

XXXVI Sesja Rady Gminy2022-08-11T00:48:24+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2022-08-10T21:41:38+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  18 sierpnia 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wyodrębnienie własności samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Koniusza usytuowanych w budynku nr 3 Wierzbno. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowej położonej [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2022-08-10T21:41:38+00:00

Uprzejmie informujemy iż dnia 11.08.2022 r. z uwagi na przerwy w dostawie prądu utrudniona będzie obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Koniuszy.

2022-08-10T21:23:32+00:00

Uprzejmie informujemy iż dnia 11.08.2022 r. z uwagi na przerwy w dostawie prądu utrudniona będzie obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Koniuszy.

Uprzejmie informujemy iż dnia 11.08.2022 r. z uwagi na przerwy w dostawie prądu utrudniona będzie obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Koniuszy.2022-08-10T21:23:32+00:00
Przejdź do góry