Archiwum dla miesiąca: luty 2022

Wielka moc lokalnej społeczności – remont w przedszkolu w Niegardowie

2022-02-27T12:17:11+00:00

Chcieć to móc!  Mimo planów budowy nowego przedszkola w Niegardowie, rodzice przedszkolaków, postanowili podjąć inicjatywę poprawy warunków w obecnie funkcjonującym obiekcie. Wszystko zaczęło się od pomysłu... Chęci drobnej i zarazem niezbędnej zmiany. Planowana wymiana starych i zniszczonych stolików w salach przedszkolaków przerodziła się generalny remont sal, korytarza, szatni. Rodzice włożyli ogromny wkład pracy, w pozyskanie sponsorów i własnoręczne przeprowadzenie remonu. Urząd Gminy sfinansował zakup nowych mebli - stoliczków i szafek, oraz dofinansował inne prace remontowe. Pracownicy przedszkola zaangażowali się w zabezpieczenie wyposażenia, sprzątanie oraz ponowną organizację sal po zakończonym remoncie. Ponadto rodzice pozyskali wielu sponsorów, bez których przeprowadzenie tego remontu nie [...]

Wielka moc lokalnej społeczności – remont w przedszkolu w Niegardowie2022-02-27T12:17:11+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2022-02-18T17:28:39+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 24 lutego 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Koniusza na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki. 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów Gminy Koniusza za wykonywanie [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2022-02-18T17:28:39+00:00

XXXII Sesja Rady Gminy Koniusza

2022-02-17T11:22:05+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 24 lutego 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie : a) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok, b) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok, c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza, d) współpracy z [...]

XXXII Sesja Rady Gminy Koniusza2022-02-17T11:22:05+00:00

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

2022-02-17T03:19:49+00:00

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich. Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich - Festiwalu „Polska Od Kuchni”.   Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane z myślą by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom. Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę [...]

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.2022-02-17T03:19:49+00:00

Zimowa opieka nad bocianimi gniazdami

2022-02-17T02:58:49+00:00

Zimowa opieka nad bocianimi gniazdami Co roku w sezonie jesienno-zimowym, gdy bocianów nie ma w Polsce energetycy z TAURON Dystrybucja prowadzą prace pielęgnacyjne i montują platformy dla bocianów  w około 200 miejscach. Nowopowstałe gniazda wynoszone są powyżej przewodów, którymi płynie prąd. Prace są konieczne, ponieważ gniazda zlokalizowane bezpośrednio na słupie energetycznym i z dużą ilością materiału, stanowią zagrożenie dla samych bocianów, bezawaryjnej pracy sieci energetycznej i otoczenia. Niekiedy energetycy muszą interweniować w związku z uszkodzonymi gniazdami przez wiatr, burze i wichury.  TAURON Dystrybucja w ramach prowadzonej od wielu lat akcji „Bociany TAURONA” realizuje szereg działań na rzecz bocianów, które wybrały sieć [...]

Zimowa opieka nad bocianimi gniazdami2022-02-17T02:58:49+00:00

Stopień alarmowy ALFA –CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2022-02-17T02:54:49+00:00

Wprowadzano pierwszy stopień alarmowy CRP ( stopień ALFA –CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 15 lutego 2022 r. od godz. 23:59 do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 23:59. PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY CRP (ALFA–CRP) wprowadza się w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego [...]

Stopień alarmowy ALFA –CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej2022-02-17T02:54:49+00:00

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok

2022-02-14T12:41:35+00:00

Koniusza, dnia 14 lutego 2022 r. Wójt Gminy Koniusza R.Ż.6140.1.2022 Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy Strona Internetowa Gminy Koniusza   PROTOKÓŁ z dnia  11 lutego  2022 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok”   1. Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok”. 2. Forma przeprowadzenia konsultacji: 1) zamieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza 2) [...]

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok2022-02-14T12:41:35+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2022-02-09T22:06:58+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  10 lutego 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza. Omówienie projektu uchwały w sprawie współpracy z Gminą Miasto [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2022-02-09T22:06:58+00:00
Przejdź do góry