Archiwum dla miesiąca: styczeń 2022

Uruchomienie platformy zakupowej

2022-01-13T11:01:01+00:00

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które narzucają elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych powyżej 130.000 zł netto. Link do platformy: platformazakupowa.pl/pn/koniusza Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.  Jak to wygląda w praktyce: Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.), W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym [...]

Uruchomienie platformy zakupowej2022-01-13T11:01:01+00:00

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok”.

2022-01-12T14:48:17+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA R.Ż.6140.1.2022 Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 11 stycznia 2022 r. W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok”. Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Wójt Gminy Koniusza zarządza, co następuje: § 1 Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i [...]

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok”.2022-01-12T14:48:17+00:00

Dodatek osłonowy – Tarcza antyinflacyjna

2022-01-04T14:23:02+00:00

Dodatek osłonowy jest  kluczowym elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.  Obsługą dodatku osłonowego w Gminie Koniusza będzie zajmował się Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Koniuszy. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco: 400 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego, 850 zł – w przypadku gospodarstwa [...]

Dodatek osłonowy – Tarcza antyinflacyjna2022-01-04T14:23:02+00:00

Remonty dróg na terenie Gminy Koniusza

2022-01-05T11:18:07+00:00

Zadania zostały dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.   W 2021 roku na terenie gminy Koniusza zostały przeprowadzone remonty dróg, które zostały dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odcinki dróg, na których zostały przeprowadzone remonty oraz kwoty dofinansowania na poszczególne zadania: Remont drogi gminnej nr 160495K "Pietrzejowice - Nowa Wieś - Biórków Wielki" w miejscowości Zielona w km 0+000-1+300 Całkowity koszt zadania: 550 258,95 zł Dofinansowanie: 440 207,00 zł (80%), Wkład własny: 110 051,95 (20%) Remont drogi gminnej nr 160518K "Wierzbno - Szarbia" w miejscowości [...]

Remonty dróg na terenie Gminy Koniusza2022-01-05T11:18:07+00:00

07 stycznia 2022 r. (piątek) Urząd Gminy w Koniuszy i jednostki organizacyjne będą nieczynne.

2022-01-04T14:25:23+00:00

Uprzejmie informujemy, iż dnia 7 stycznia 2022 r. (piątek) Urząd Gminy w Koniuszy, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Koniuszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy będą nieczynne. Dzień wolny dla pracowników wskazanych jednostek wynika wprost z obowiązujących w Polsce przepisów - 1 stycznia 2022 r. był dniem ustawowo wolnym od pracy przypadającym w sobotę, w związku z powyższym 7 stycznia został wyznaczony jako dodatkowy dzień wolny od pracy.          

07 stycznia 2022 r. (piątek) Urząd Gminy w Koniuszy i jednostki organizacyjne będą nieczynne.2022-01-04T14:25:23+00:00
Przejdź do góry