Archiwum dla miesiąca: styczeń 2022

Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego i rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza

2022-01-31T16:07:43+00:00

Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego i rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza   Kontynuacja edukacji przedszkolnej W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023, tj. od 21 lutego 2022 r. rodzice/opiekunowie dzieci zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego  składają  deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 do dyrektora placówki, gdzie dziecko obecnie uczęszcza.    Rekrutacja   do przedszkoli oraz  oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Dnia 28 lutego 2022 r.    rozpocznie się rekrutacja   do przedszkoli oraz  [...]

Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego i rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza2022-01-31T16:07:43+00:00

Szkolenie – Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne

2022-01-31T01:36:00+00:00

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.  Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego. Udział w szkoleniu dla mieszkańców obszarów wiejskich jest bezpłatny.  

Szkolenie – Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne2022-01-31T01:36:00+00:00

Badanie opinii rolników – zagadnienia melioracyjne.

2022-01-25T12:11:55+00:00

Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne. Link do ankiety: https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA do 28.01.2022r. do godz. 24.00   Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (strona internetowa: https://agrocompolska.pl , funpage Facebook: https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy-Koronczok-365351806897829 ) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/ ).   (Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA-PREMIERY 2022!) Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań. Opinie rolników w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do: a) upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych, b) wpływania [...]

Badanie opinii rolników – zagadnienia melioracyjne.2022-01-25T12:11:55+00:00

Znane i zapomniane kolędy – koncert GOK Koniusza

2022-01-27T21:45:03+00:00

Polskie Kolędy – znane i zapomniane  W tym świątecznym okresie prezentujemy Państwu koncert wykonywany przez muzyczny duet: wokalistkę Igę Krzaczyńską oraz akordeonistę Jacka Kopca. Pragniemy przedstawić polskie kolędy w tradycyjnych oraz nowoczesnych opracowaniach.  Koncert trwa 45-60 minut w zależności od okoliczności. Posiadamy własny sprzęt nagłośnieniowy. Wydarzenie obejmuje około 20 utworów, każdy w oryginalnej aranżacji i interpretacji. Między innymi byłyby to: Anioł pasterzom mówił, A wczora z wieczora, Betlejemska Jasność, Cicha noc, Gdy śliczna Panna, Hej, hej lelija, Mędrcy Świata, Mizerna cicha, Oj Maluśki, Przybieżeli do Betlejem, Wśród nocnej ciszy...  Poniżej biogramy artystów: Iga Krzaczyńska (1994 r.) – wokalistka,  absolwentka Akademii  Muzycznej [...]

Znane i zapomniane kolędy – koncert GOK Koniusza2022-01-27T21:45:03+00:00

Harmonogram otwartych konkursów ofert dla NGO – 2022

2022-01-20T16:16:08+00:00

W styczniu, lutym i marcu Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosi ponad 20 otwartych konkursów ofert dla małopolskich organizacji pozarządowych. Wśród nich są planowane nabory na zadania z obszarów m.in. kultury, edukacji, turystyki, sportu, ekologii i ochrony przyrody, rozwoju przedsiębiorczości, wspierania osób z niepełnosprawnością, czy idei wolontariatu. Mowa tu m.in. o konkursach: „Małopolska Gościnna” – I, II i III edycja, „Małopolska! Postaw na edukację”, „Kocham Polskę!”, „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”, „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”, „Kultura Wrażliwa”, „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”, „Małopolskie Orkiestry Dęte 2022”, „Ekomałopolska”, „Małopolska na Sportowo”, „Małopolska Sieć Sukcesorów”, „Małopolska Pszczoła”, „Małopolski [...]

Harmonogram otwartych konkursów ofert dla NGO – 20222022-01-20T16:16:08+00:00

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

2022-01-20T16:13:03+00:00

Od stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca nowe świadczenie - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz stopniowo przejmuje wypłatę świadczenia 500+. Ważne strony internetowe: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230 - informacja dot. świadczenia wychowawczego 500+. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250  – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).  

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)2022-01-20T16:13:03+00:00

II. miejsce dla Gminy Koniusza!!!

2022-01-18T18:23:31+00:00

II. miejsce dla Gminy Koniusza!!! Gmina Koniusza otrzymała nagrodę w wysokości 500 000,00 zł za zajęcie II. miejsca w powiecie Proszowickim w konkursie „Rosnąca odporność”. Konkurs miał na celu premiowanie gmin, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2021 roku w danym powiecie.

II. miejsce dla Gminy Koniusza!!!2022-01-18T18:23:31+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

2022-01-14T20:37:50+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego informuje, że w dniu 18 i 20 stycznia 2022 r. (tj. wtorek i czwartek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Dzień 18.01.2022 r. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Komisja objazdowa do Szkół Podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza – Szkoła Podstawowa w Rzędowicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niegardowie. Sprawy bieżące, wolne wnioski, Zakończenie. Dzień – 20.01.2022 r. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Komisja objazdowa do Szkół Podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy2022-01-14T20:37:50+00:00

Informacje na temat planowanych badań statystycznych na terenie woj. małopolskiego

2022-01-14T18:58:34+00:00

BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ  URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE W 2022 ROKU   Nazwa badania Symbol badania Termin realizacji badania  Imię i nazwisko koordynatora Kontakt Badanie budżetów gospodarstw domowych  BBGD 01.01 – 31.12.2022 Danuta Włodarczyk D.Wlodarczyk@stat.gov.pl Ankieta zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych E-GD 01-25.01.2022 Kondycja gospodarstw domowych  KGD 01.01 – 31.12.2022 Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska OS-GD 01.01-31.03.2022 Badanie przemocy uwarunkowanej płcią GBV 01.08-30.11.2022 Badanie aktywności ekonomicznej ludności BAEL 01.01 – 31.12.2022 Iwona Filipowska I.Filipowska@stat.gov.pl    Praca niezarobkowa PNZ I kwartał 2022 Umiejętności zawodowe  ZD-U 01.01 – 31.12.2022 Praca świadczona [...]

Informacje na temat planowanych badań statystycznych na terenie woj. małopolskiego2022-01-14T18:58:34+00:00
Przejdź do góry