Archiwum dla miesiąca: grudzień 2021

 Informacja z dnia 29 grudnia 2021 r. o wyniku I  przetargu ustnego  ograniczonego na sprzedaż działki nr 162/9 położonej w Glewcu 

2021-12-30T13:19:37+00:00

 Informacja z dnia 29 grudnia 2021 r. o wyniku I  przetargu ustnego  ograniczonego na sprzedaż działki nr 162/9 położonej w Glewcu        Wójt Gminy Koniusza informuje, że przeprowadzony w dniu 29 grudnia  2021 roku o godz. 10:00 pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 162/9 położonej w Glewcu gmina Koniusza, stanowiącą własność Gminy Koniusza zakończył się wynikiem pozytywnym. Chęć przystąpienia do przetargu zgłosiła jedna osoba – właściciele działki z sąsiadującej z przedmiotową nieruchomością, którą dopuszczono do przetargu. Wywoławcza cena wynosiła 8 000,00 złotych /netto/. Zgłoszono 1 postąpienie wysokości 100,00 zł. Osiągnięta cena za przedmiotową nieruchomość  wynosi 8 100,00 złotych [...]

 Informacja z dnia 29 grudnia 2021 r. o wyniku I  przetargu ustnego  ograniczonego na sprzedaż działki nr 162/9 położonej w Glewcu 2021-12-30T13:19:37+00:00

OBWIESZCZENIE plan polowań

2021-12-22T18:50:31+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.18.2021     Koniusza, dnia 22 grudnia 2021 r.   OBWIESZCZENIE   Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości skorygowany plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 53  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach.   Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:     Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/22      Z up. Wójta Zastępca Wójta                       mgr inż. [...]

OBWIESZCZENIE plan polowań2021-12-22T18:50:31+00:00

XXXI. Sesja Rady Gminy Koniusza

2021-12-22T18:00:40+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXI. Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 29 grudnia 2021 r. ( tj. środa), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie : a)    określenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Wierzbnie, b)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Proszowicach, c)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...]

XXXI. Sesja Rady Gminy Koniusza2021-12-22T18:00:40+00:00

OBWIESZCZENIE – plan polowań

2021-12-21T07:54:15+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.17.2021     Koniusza, dnia 17 grudnia 2021 r.   OBWIESZCZENIE   Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości uzupełnienie planu polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 32  Koła Łowieckiego „Dąb” w Koniuszy.   Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:     Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/22      Z up. Wójta Zastępca Wójta                       mgr inż. Hubert Wawrzeń [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań2021-12-21T07:54:15+00:00

Rekrutacja do drugiego etapu projektu ,,Obudź swój potencjał zawodowy”

2021-12-16T22:56:10+00:00

Informujemy, że w dniach od 16.12.2021 do 04.01.2022 r trwa rekrutacja do drugiego etapu projektu ,,Obudź swój potencjał zawodowy” który realizowany przez Gminę Koniusza za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Opoka z siedzibą w Chechle.  Projekt jest finansowany jest z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do 90 osób (60 osób dorosłych i 30 dzieci zamieszkałych lub uczących się na terenie Gminy Koniusza. Grupę docelową stanowią osoby: zagrożone ubóstwem, zagrożone wykluczeniem społecznym, bierne zawodowo, a w szczególności: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z [...]

Rekrutacja do drugiego etapu projektu ,,Obudź swój potencjał zawodowy”2021-12-16T22:56:10+00:00

24 grudnia 2021 r. Urząd Gminy w Koniuszy i inne jednostki organizacyjne będą nieczynne

2022-01-04T13:42:36+00:00

24 grudnia 2021 r. Urząd Gminy w Koniuszy będzie nieczynny Uprzejmie informujemy, iż dnia 24 grudnia 2021 r. (piątek) Urząd Gminy w Koniuszy będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy. Podstawa prawna: Zarządzenie Wewnętrzne Nr 21/2021 Wójt Gminy Koniusza z dnia 15 grudnia 2021 r.   24 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy nie będzie czynny – zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy nr 7/2021 z dnia 15.12.2021 r.    24 grudnia 2021 r. (piątek)  Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  w Koniuszy będzie nieczynny. Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 11/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Kierownika GZEAS  Koniusza.

24 grudnia 2021 r. Urząd Gminy w Koniuszy i inne jednostki organizacyjne będą nieczynne2022-01-04T13:42:36+00:00

OBWIESZCZENIE – plan polowań

2021-12-15T02:43:15+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.16.2021             Koniusza, dnia 14 grudnia 2021 r.   OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 24  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Łętkowicach. Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:     Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/22      Z up. Wójta Zastępca Wójta   mgr inż. Hubert Wawrzeń        

OBWIESZCZENIE – plan polowań2021-12-15T02:43:15+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2021-12-14T02:06:19+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  14 grudnia 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Wierzbnie. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Omówienie projektu [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2021-12-14T02:06:19+00:00
Przejdź do góry