Archiwum dla miesiąca: wrzesień 2021

Informacja dot. przydatności do spożycia wody w części miejscowości Koniusza

2021-09-09T11:34:03+00:00

W części wodociągu publicznego na terenie miejscowości Koniusza, doszło do przekroczenia parametrów mikrobiologicznych dla wody pitnej. W związku z tym Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia (po jej wcześniejszym przegotowaniu). Konserwator sieci niezwłocznie podjął działania naprawcze, które zostały szczegółowo opisane poniżej. Jednocześnie informujemy, że problem ten dotyczy tylko krótkiego odcinka wodociągu "od hydroforni", a nie całości sieci wodociągowej. Woda podawana z ujęć spełnia wszystkie obowiązują normy.      

Informacja dot. przydatności do spożycia wody w części miejscowości Koniusza2021-09-09T11:34:03+00:00

XXVIII Sesja Rady Gminy Koniusza

2021-09-08T12:50:47+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 9 września 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za pierwsze półrocze 2021 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2021 rok, b) zmiany uchwały Nr VI/55/2019  Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w  sprawie  zarządzenia [...]

XXVIII Sesja Rady Gminy Koniusza2021-09-08T12:50:47+00:00

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

2021-09-02T16:49:08+00:00

   

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń2021-09-02T16:49:08+00:00
Przejdź do góry