Archiwum dla miesiąca: czerwiec 2021

Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane pn: DOSTAWA WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W POSĄDZY

2021-06-22T11:56:41+00:00

Zadanie realizowane w ramach Projektu: ,,Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza” dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Koniusza, 22.06.2021 roku PU.1.2021 Wszyscy zainteresowani postępowaniem Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane pn: DOSTAWA WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W POSĄDZY   1. Zamawiający: Gmina Koniusza, z siedzibą: 32-104 Koniusza 55 e-mail: gmina@koniusza.pl Do niniejszej procedury zastosowano zasadę rozeznania rynku, zgodną z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do niniejszej procedury nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia [...]

Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane pn: DOSTAWA WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W POSĄDZY2021-06-22T11:56:41+00:00

Informacja o badaniach archeologicznych.

2021-06-16T13:30:08+00:00

Zgodnie z prośbą Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego – pismo znak: IAr.4620.9.2.2021 BK z dnia 31.05.2021 roku, informujemy, że od drugiej połowy roku 2021 do roku 2025 w terminach niekolidujących z pracami rolnymi i prawidłową wegetacją roślin, na terenie pól uprawnych w miejscowościach Dalewice i Rzędowice Gmina Koniusza, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego planuje przeprowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych i nieinwazyjnych badań geofizycznych. Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Koniusza: www.koniusza.pl, BIP oraz przekazując sołtysom wsi Dalewice i Rzędowice. Wójt Gminy Koniusza mgr inż. Wiesław Rudek

Informacja o badaniach archeologicznych.2021-06-16T13:30:08+00:00

Kierunek Kariera otwarty dla osób z wyższym wykształceniem

2021-06-16T10:56:53+00:00

Kierunek Kariera otwarty dla osób z wyższym wykształceniem Pracujesz? Masz wykształcenie wyższe?  Chcesz dowiedzieć się jakie kompetencje ogólne warto rozwijać?  Nauczyć się języka obcego? Profesjonalnie zarządzać projektami? Zdobyć kompetencje cyfrowe lub z zakresu mobilności?  Jeśli tak, to mamy dla Ciebie ciekawą ofertę.  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”, w którym już 14 czerwca o godzinie 10.00 ruszamy z rekrutacją dedykowaną osobom z wyższym wykształceniem. Specjalnie dla tej grupy przygotowaliśmy 10.000 miejsc! Tylko jeśli zgłosisz się do 31 sierpnia (lub wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc) skorzystasz z dedykowanej usługi doradztwa zawodowego online, dzięki której uporządkujesz informacje na temat posiadanych umiejętności cyfrowych, językowych, [...]

Kierunek Kariera otwarty dla osób z wyższym wykształceniem2021-06-16T10:56:53+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

2021-06-12T20:20:29+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 17 czerwca 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Koniusza za rok 2020”. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza wotum zaufania, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2020, c) udzielenia Wójtowi Gminy [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA2021-06-12T20:20:29+00:00

Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+.

2021-06-08T18:24:14+00:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy przypomina iż 1 czerwca 2021 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+. W związku z tym do dnia 30.06.2021 r należy złożyć nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w celu kontynuacji wypłacanego  świadczenia. Informujemy również, że Świadczenie Wychowawcze 500+  nie jest przyznawane automatycznie i wymaga złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.  Wnioski można składać zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.  UWAGA! - Wnioski złożone w miesiącu lipcu 2021 pozostaną bez wyrównania za miesiąc czerwiec 2021.   Do pobrania: Wniosek 500+    

Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+.2021-06-08T18:24:14+00:00

Wnioski w sprawie szkód spowodowanych w uprawach rolnych

2021-06-08T16:51:49+00:00

W związku z wystąpieniem w ostatnich dniach niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (opady gradu i nawalnego deszczu), które spowodowały szkody w uprawach rolnych, informujemy, że gospodarstwa rolne, które poniosły straty w związku z gradobiciem mogą składać wnioski do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy o powołanie Komisji Wojewódzkiej ds. szacowania strat. Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I). W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska [...]

Wnioski w sprawie szkód spowodowanych w uprawach rolnych2021-06-08T16:51:49+00:00

Komisje Rady Gminy

2021-06-16T10:49:36+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, -  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji informują,  że w dniu  10 czerwca 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  1000 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy z firmą „Oktan” – stacja paliw w Posądzy oraz firmą „Nasza Sieć NET” – część dachu domu nauczyciela w Koniuszy pod antenę. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy [...]

Komisje Rady Gminy2021-06-16T10:49:36+00:00

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU – 800 137 200

2021-06-03T12:06:47+00:00

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU - 800 137 200  Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.  Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski  Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna: poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli: od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia. Z TPK możesz skorzystać w sytuacji: nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ, nagłego [...]

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU – 800 137 2002021-06-03T12:06:47+00:00

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2020 ROK

2021-06-02T11:40:58+00:00

  ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2020 ROK   Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) Wójt Gminy Koniusza przedstawia Radzie Gminy w Koniuszy Raport o stanie Gminy Koniusza za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Koniusza za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne [...]

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2020 ROK2021-06-02T11:40:58+00:00
Przejdź do góry