Archiwum dla miesiąca: maj 2021

Zapytanie ofertowe

2021-06-09T08:23:47+00:00

Znak sprawy:  GOPS 4221.1.2021       Koniusza, dnia 18.05.2021 r.   Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn..zm.) I. Zamawiający:  Gmina Koniusza Adres do korespondencji: Koniusza 55, 32-104 Koniusza tel. 12 386 91 00, gmina@koniusza.pl zaprasza do złożenia ofert na: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn.: „Obudź swój Potencjał” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr, Działanie 9.1: ,, Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, typ projektu A. Realizowane [...]

Zapytanie ofertowe2021-06-09T08:23:47+00:00

Zmiana terminu akcji szczepienia lisów wolno żyjących

2021-05-13T13:52:52+00:00

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że z przyczyn od niego niezależnych uległ zmianie termin akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego i zostanie ona przeprowadzona w dniach od 13 do 21 maja 2021 r. W okresie wykonywania szczepień zaleca się: nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu, kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji, nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się [...]

Zmiana terminu akcji szczepienia lisów wolno żyjących2021-05-13T13:52:52+00:00

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących

2021-05-07T12:23:09+00:00

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach: od 7 do 14 maja 2021 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie. W okresie wykonywania szczepień zaleca się: nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu,  kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji,  nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca [...]

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących2021-05-07T12:23:09+00:00

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

2021-05-07T12:18:59+00:00

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021.                           Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i jego wydłużeniem do 30 września br. uprzejmie informujemy, że podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym interaktywnego formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. Spisać można się również na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem – 22 279 99 99.  Przypominamy, że internetowo można się spisać również w Urzędzie Gminy w Koniuszy od poniedziałku do piatku w godzinach 8-15 na specjalnie przygotowanym w tym celu stanowisku [...]

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021.2021-05-07T12:18:59+00:00

Webinar  „Wsparcie dla liderów społecznych i organizacji pozarządowych na przykładzie wybranych programów”

2021-05-04T20:13:21+00:00

Webinar  „Wsparcie dla liderów społecznych i organizacji pozarządowych na przykładzie wybranych programów” zaplanowany jest na 5 maja 2021r. o godzinie 10.00 pod adresem  https://tiny.pl/r6qj6  i będzie dostępny dla członków grupy „Inspiracje dla lokalnych liderów. Małopolska”, która powstała z myślą o małopolskich sołtysach, członkach Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych. W programie spotkania: 10.00 – Michał Kądziołka – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Rozpoczęcie, powitanie uczestników i partnerów wydarzenia Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa – nowe możliwości uczestnictwa w projektach dla osób w wieku 25 – 50 lat Łap Skilla – wsparcie w projektowaniu kariery zawodowej oraz możliwość otrzymania dofinansowania do szkoleń dla [...]

Webinar  „Wsparcie dla liderów społecznych i organizacji pozarządowych na przykładzie wybranych programów”2021-05-04T20:13:21+00:00

Pomóżmy spisać się seniorom

2021-05-04T00:00:50+00:00

Od 1 kwietnia do 30 września br., zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny. Podstawową, a jednocześnie najbezpieczniejszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie NSP 2021, jest samospis internetowy – na stronie spis.gov.pl. Aby dokonać [...]

Pomóżmy spisać się seniorom2021-05-04T00:00:50+00:00
Przejdź do góry