Archiwum dla miesiąca: marzec 2021

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 10 marca 2021 roku   w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

2021-03-10T21:25:23+00:00

Or. 524.1.2021 ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 10 marca 2021 roku   w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1  pkt. 17, [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 10 marca 2021 roku   w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2021-03-10T21:25:23+00:00

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2021 roku  przez organizacje pozarządowe

2021-03-10T21:22:47+00:00

Or. 524.2.2021 ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2021 roku  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2021 roku  przez organizacje pozarządowe2021-03-10T21:22:47+00:00

Projekt  ,,Obudź swój potencjał zawodowy” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy

2021-03-07T17:30:20+00:00

Gmina Koniusza za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy realizuje projekt pod nazwą ,,Obudź swój potencjał zawodowy”, który finansowany jest z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Partnerem w projekcie jest Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” z siedzibą w Chechle.  Projekt skierowany jest do 90 osób (60 osób dorosłych i 30 dzieci zamieszkałych lub uczących się na terenie Gminy Koniusza. Grupę docelową stanowią osoby: zagrożone ubóstwem, zagrożone wykluczeniem społecznym, bierne zawodowo, a w szczególności: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału [...]

Projekt  ,,Obudź swój potencjał zawodowy” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy2021-03-07T17:30:20+00:00

Środa z profilaktyką

2021-03-07T17:02:55+00:00

Serdecznie zapraszamy na cykliczną akcję Narodowego Funduszu Zdrowia, poświęconą profilaktyce chorób i promocji zdrowia. Każda środa to inny, ważny aspekt naszego zdrowia, choć najwięcej z nich poświęconych jest zapobieganiu cukrzycy i otyłości. Akacja przeznaczona jest dla osób w różnym wieku, które chcą zmienić swoje życie na zdrowsze, a także dla tych którzy nie potrafią odnaleźć się w życiu z chorobą. Na stronie akademii NFZ (https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021/) zamieszczone zostały informacje oraz  materiały edukacyjne  (ulotki i krótkie filmy z ekspertami) dotyczące nowotworów głowy i szyi, wielolekowości w praktyce, depresji w czasach pandemii oraz profilaktyki cukrzycy u dzieci. Zachęcamy  Państwa również do zaznajomienia się z materiałami publikowanymi na profilu na Facebooku: „Profilaktyka w praktyce I Małopolska”: https://www.facebook.com/Profilaktyka-w-praktyce-I-Ma%C5%82opolska-104814154956329. Ponadto w każdą kolejną środę na kanale [...]

Środa z profilaktyką2021-03-07T17:02:55+00:00

PFRON – program Aktywny Samorząd

2021-03-02T18:45:41+00:00

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, a program „Aktywny samorząd”   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Oddział Małopolski PFRON przypomina, że już od 01 marca 2021 roku można złożyć wnioski o dofinasowanie przez Internet, oszczędzając czas, nie wychodząc z domu i nie stojąc w kolejkach.   SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten [...]

PFRON – program Aktywny Samorząd2021-03-02T18:45:41+00:00

Europejski Zielony Ład – spotkanie online 4 marca z Januszem Wojciechowskim – komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

2021-03-02T18:38:30+00:00

Europejski Zielony Ład – spotkanie online 4 marca z Januszem Wojciechowskim – komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów serdecznie zapraszają do udziału w Dialogu Obywatelskim z  Januszem Wojciechowskim – komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią tegoroczna edycja odbędzie się w formie transmisji online. Po szeregu spotkań dotyczących przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej uważamy, że wraz z początkiem roku 2021 należy podjąć temat Europejskiego Zielonego Ładu. Zachęcamy więc Państwa do dyskusji o planie działania na rzecz rolnictwa ekologicznego oraz strategiach na [...]

Europejski Zielony Ład – spotkanie online 4 marca z Januszem Wojciechowskim – komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich2021-03-02T18:38:30+00:00

Projekt  ,,Obudź swój potencjał zawodowy” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy

2021-03-02T02:25:52+00:00

Gmina Koniusza za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy realizuje projekt pod nazwą ,,Obudź swój potencjał zawodowy”, który finansowany jest z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Partnerem w projekcie jest Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” z siedzibą w Chechle.   Projekt skierowany jest do 90 osób (60 osób dorosłych i 30 dzieci zamieszkałych lub uczących się na terenie Gminy Koniusza. Grupę docelową stanowią osoby: – zagrożone ubóstwem, – zagrożone wykluczeniem społecznym, – bierne zawodowo, a w szczególności: – osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, – osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Głównym celem projektu jest zwiększenie [...]

Projekt  ,,Obudź swój potencjał zawodowy” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy2021-03-02T02:25:52+00:00

80 mln zł dla przedsiębiorców na fotowoltaikę

2021-03-02T02:02:10+00:00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje 80 mln zł, w tym 30 mln zł dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego, na inwestycje mające na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. W wsparcie będzie można się starać od 31 marca do 28 maja 2021 roku. Nabór konkursowy (ostatni) zostanie przeprowadzony w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc zwrotną na inwestycje polegające na budowie lub przebudowie instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy powyżej 2 MWe. [...]

80 mln zł dla przedsiębiorców na fotowoltaikę2021-03-02T02:02:10+00:00

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU

2023-03-02T17:38:54+00:00

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU dotyczące świadczenia usług doradcy klienta w projekcie pt. ,,Obudź swój potencjał zawodowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe nr 1/2021 Załącznik do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU2023-03-02T17:38:54+00:00
Przejdź do góry