Archiwum dla miesiąca: marzec 2021

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

2021-03-29T11:10:46+00:00

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich. Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.  Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom. Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa [...]

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.2021-03-29T11:10:46+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

2021-03-19T16:08:07+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 25 marca 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. b) zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. c) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA2021-03-19T16:08:07+00:00

Komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Gminy w Koniuszy

2021-05-04T20:26:45+00:00

Komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Gminy w Koniuszy W związku z wprowadzeniem zaostrzonych obostrzeń na terenie całego kraju i pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, od poniedziałku (tj. 22.03.2021) wprowadzamy zmiany w obsłudze bezpośredniej w Urzędzie Gminy w Koniuszy. Klienci będą obsługiwani z zachowaniem reżimu sanitarnego - pojedynczo i w miarę możliwości załatwienia danej sprawy bez wizyty w budynku Urzędu Gminy. Prosimy wszystkich również o ograniczenie wizyt w siedzibie urzędu i załatwianie jak największej ilości spraw telefonicznie, mailowo, korespondencyjnie lub poprzez ePUAP.

Komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Gminy w Koniuszy2021-05-04T20:26:45+00:00

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 16 marca 2021 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

2021-03-16T13:45:28+00:00

Znak: Or. 524.3.2021 Koniusza, dnia 16 marca 2021 r.   OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 16 marca 2021 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2021 r.  przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Koniusza z dnia 10 marca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Koniusza z dnia 10 marca 2021 r.  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 16 marca 2021 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej2021-03-16T13:45:28+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Koniusza

2021-03-16T13:28:06+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego -  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,   informują,  że w dniu  18 marca 2021 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Koniusza2021-03-16T13:28:06+00:00

Egzamin „Małych Strażaków” w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Koniuszy

2021-03-14T15:11:40+00:00

Egzamin „Małych Strażaków” w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Koniuszy W dniu 11 marca 2021 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Jestem mały - wiem więcej” trwającego od września 2020 r. Podczas jego realizacji uczniowie klasy II a i II b zdobyli umiejętności i wiedzę z zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i sposobu udzielania pierwszej pomocy. „Mali strażacy” mogli sami zmierzyć się z przeprowadzeniem upozorowanej akcji powypadkowej - ocenić stan poszkodowanego, przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową, sprawdzić swoje umiejętności w bandażowaniu ran i tamowaniu krwotoków, zabezpieczeniu złamanych kończyn i opatrywaniu oparzeń z wykorzystaniem opatrunków hydrożelowych. Dzieci ćwiczyły w grupach na fantomach [...]

Egzamin „Małych Strażaków” w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Koniuszy2021-03-14T15:11:40+00:00

Szkolenie e-learningowe pn. „Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich”.

2021-03-13T23:01:20+00:00

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w organizowanym szkoleniu e-learningowym pn. „Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich”. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką obszarów górskich i podgórskich. Szkolenie odbędzie się w terminie 29.03–23.04.2021 r. na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/. Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności się zarejestrować, a następnie zalogować i zapisać na powyższe szkolenie. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie 10.03 – 23.03.2021 r. Udział w [...]

Szkolenie e-learningowe pn. „Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich”.2021-03-13T23:01:20+00:00
Przejdź do góry