Archiwum dla miesiąca: grudzień 2020

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

2021-02-13T01:06:46+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXIV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 29 grudnia 2020 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Koniusza za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA2021-02-13T01:06:46+00:00

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

2020-12-17T12:24:16+00:00

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł. Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r. Aby móc ubiegać się o pomoc: łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie; rodzina nie otrzymała [...]

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej2020-12-17T12:24:16+00:00

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2021 rok”

2020-12-15T13:07:15+00:00

Pliki do pobrania: Program 2021 Formularz do konsultacji programu Treść zarządzenia  

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2021 rok”2020-12-15T13:07:15+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

2020-12-10T18:11:46+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r. (tj. środa) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2027. Sprawy bieżące, wolne wnioski. Zakończenie.

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy2020-12-10T18:11:46+00:00

Zapytanie ofertowe – Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów zewnętrznych w miejscowości Niegardów.

2020-12-09T15:36:15+00:00

Zapytanie ofertowe – Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów zewnętrznych w miejscowości Niegardów.2020-12-09T15:36:15+00:00

Komunikat dotyczący przydatności wody do spożycia na terenie gminy Koniusza (aktualizacja i wyjaśnienia)

2020-12-08T17:42:26+00:00

Na podstawie ponownych wyników badań laboratoryjnych próbek wody z poszczególnych wodociągów i stosownych decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, informujemy że woda wodociągowa na terenie gminy Koniusza jest zdatna do spożycia i spełnia wszelkie normy w zakresie jej dopuszczenia do użytkowania i spożywania przez ludzi. Stosowną dokumentację w tym zakresie zamieszczamy poniżej. Wyjaśnienia dotyczące poprzednich komunikatów wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, w zakresie przydatności wody do spożycia na terenie gminy Koniusza. W dniu 01.12.2020 na terenie gminy Koniusza pobrano do badania próbki wody pitnej w czterech miejscach: Ujęcie wody “Zielona” (Wodociąg Zielona) Ośrodek Zdrowia Wierzbno (Wodociąg [...]

Komunikat dotyczący przydatności wody do spożycia na terenie gminy Koniusza (aktualizacja i wyjaśnienia)2020-12-08T17:42:26+00:00

Informacja dotycząca funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Posądzy w grudniu 2020

2020-12-07T19:51:15+00:00

  Informujemy, że w grudniu 2020 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Posądzy (PSZOK) będzie czynny w dniach: 10.12.2020 i 17.12.2020 (czwartki) w godzinach: 12:00-16:00      

Informacja dotycząca funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Posądzy w grudniu 20202020-12-07T19:51:15+00:00
Przejdź do góry