Archiwum dla miesiąca: październik 2020

Wynik konsultacji projektu “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

2020-10-30T09:33:41+00:00

  Znak: Or.526.6.2020                                                              Koniusza, dnia 30 października 2020 r.       PROTOKÓŁ z dnia 30 października 2020 r. z przebiegu konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"   Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu "Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok". Forma przeprowadzenia konsultacji: 1) zamieszczenie projektu Programu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza; 2) zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy Koniusza www.koniusza.pl; 3) uwagi i wnioski dotyczące projektu [...]

Wynik konsultacji projektu “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”2020-10-30T09:33:41+00:00

POWSZECHNY SPIS ROLNY 1.09.-30.11.2020

2020-10-29T16:09:41+00:00

To już półmetek spisu rolnego, więc rolnicy powinni jak najszybciej wywiązać się z tego obowiązku.  POWSZECHNY SPIS ROLNY 1.09.-30.11.2020 #liczysięrolnictwo Jak się spisać? samospis internetowy na stronie spisrolny.gov.pl, infolinia spisowa pod numerem 22 279 99 99,  punkt spisowy w Urzędzie Statystycznym w Krakowie ul. Kazimierza Wyki, 31-223 Kraków, punkt spisowy w Twoim Urzędzie Gminy, kontakt z rachmistrzem telefonicznym lub bezpośredni, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Nie dostałeś listu z numerem gospodarstwa, a prowadzisz działalność rolniczą? Masz pytania dotyczące spisu? Zadzwoń pod numer 22 279 99 99. Urząd Statystyczny w Krakowie, GUS Powszechny Spis Rolny 2020

POWSZECHNY SPIS ROLNY 1.09.-30.11.20202020-10-29T16:09:41+00:00

Konkurs – “Aktywni rolnicy w Małopolsce”

2020-10-23T12:39:04+00:00

Biorąc udział w spisie rolnym możecie dodatkowo zapewnić promocję dla swojego regionu, wygrywając artykuł prasowy o gminie, który zostanie opublikowany w prasie i Internecie oraz spot naszego autorstwa, który umieścimy w mediach społecznościowych (FB, Twitter, YouTube). Aby wygrać wystarczy wziąć udział w #PowszechnySpisRolny . Zwycięży gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw do 20 listopada. Szczegółowe informacje i regulamin znajdziecie na stronie: https://bit.ly/34kPLik Formularz spisowy jest dostępny na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl Liczy się rolnictwo! Urząd Statystyczny w Krakowie

Konkurs – “Aktywni rolnicy w Małopolsce”2020-10-23T12:39:04+00:00

Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego

2020-10-23T12:36:37+00:00

Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominamy wszystkim rolnikom, że od 1 września do 30 listopada br. na terenie całego krajuodbywa się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy - interaktywny formularz dostępny jest pod adresem https://spisrolny.gov.pl. Istnieje także możliwość dokonania spisu telefonicznego (pod numerem infolinii spisowej 22 27 99 999) lub korzystając z punktu spisowego dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy lub w najbliższym oddziale Urzędu Statystycznego. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się [...]

Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego2020-10-23T12:36:37+00:00

Dopłaty 2020: ruszyły wypłaty zaliczek

2020-10-21T12:47:54+00:00

Dopłaty 2020: ruszyły wypłaty zaliczek Dzisiaj, 16 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW. W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł. Zaliczki w 2020 r. wypłacane będą polskim rolnikom na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych PROW - 85 proc. W tym roku stawki dla poszczególnych dopłat wynoszą: - jednolita płatność obszarowa: 483,79 zł na [...]

Dopłaty 2020: ruszyły wypłaty zaliczek2020-10-21T12:47:54+00:00

Powszechny Spis Rolny

2020-10-15T08:05:53+00:00

Urząd Gminy w Koniuszy informuje, że na terenie naszej gminy od dnia 1 października  w związku z Powszechnym Spisem Rolnym pracuje 5 rachmistrzów spisowych.    Uprzejmie prosimy rolników o umawianie się na spotkania w celu wypełnienia ankiety lub też  w przypadku obaw o zarażenie Covid-19, o udzielenie rachmistrzom wywiadu telefonicznego.  Podczas połączenia telefonicznego wyświetla się numer 2266......., w przypadku nieodebrania połączenia dostaną Państwo informację sms o treści „dzwonił Twój rachmistrz …..”wraz z podanym numerem bezpośrednim do rachmistrza. Numery telefonów podane w takiej wiadomości sms to numery bezpieczne.   Prosimy o kontakt na te numery i przypominamy, że wzięcie udziału w Powszechnym Spisie [...]

Powszechny Spis Rolny2020-10-15T08:05:53+00:00

XXII Sesja Rady Gminy Koniusza

2020-10-07T10:38:21+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA     Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 15 października 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie: a)zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, b)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowych położonych obręb: Biórków Mały, Biórków Wielki i Czernichów  pod  [...]

XXII Sesja Rady Gminy Koniusza2020-10-07T10:38:21+00:00

INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 5 października 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji

2020-10-13T16:00:07+00:00

Znak: Or.526.5.2020 Koniusza, dnia 5 października 2020 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 5 października 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji   Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Wójt Gminy Koniusza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 14 października 2020 r. do 28 października [...]

INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 5 października 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji2020-10-13T16:00:07+00:00
Przejdź do góry