Archiwum dla miesiąca: czerwiec 2020

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej 

2020-06-26T20:53:24+00:00

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej  Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.  Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych; Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.  Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?  Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora; Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji; Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego; Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.  Gdzie szukać pomocy? Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl; Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na [...]

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej 2020-06-26T20:53:24+00:00

Program “Moja Woda”

2020-06-26T15:39:21+00:00

Moja Woda – wsparcie działań realizowanych przez partnerów zewnętrznych Dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.). Cel programu Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Koszty kwalifikowane zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak: - przewody odprowadzające [...]

Program “Moja Woda”2020-06-26T15:39:21+00:00

Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D”  i „Restrukturyzację małych gospodarstw”

2020-06-25T11:49:48+00:00

Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D”  i „Restrukturyzację małych gospodarstw” W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”. By jak najwięcej rolników miało szansę ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca. Do 23 czerwca w ARiMR zarejestrowano ponad 6 tys. wniosków od rolników chcących rozwijać swoje małe gospodarstwa i prawie 3,6 tys. wniosków od tych, którzy planują gospodarstwo zmodernizować. Dla [...]

Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D”  i „Restrukturyzację małych gospodarstw”2020-06-25T11:49:48+00:00

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020 

2020-06-20T23:02:18+00:00

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020  #liczysięrolnictwo   W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.    Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:   zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej [...]

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020 2020-06-20T23:02:18+00:00

Informacja o ważność zaświadczeń i pełnomocnictw oraz skuteczności dopisania się do spisu wyborców na wybory zarządzone 10 maja 2020 r. względem wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

2020-06-16T21:36:26+00:00

Informacja o ważność zaświadczeń i pełnomocnictw oraz skuteczności dopisania się do spisu wyborców na wybory zarządzone 10 maja 2020 r. względem wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  W związku z zarządzonymi na 28 czerwca 2020 r. Wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Koniusza informuje, iż zgodnie z przytoczonymi poniżej wytycznymi PKW, co do wydanych na wybory zarządzone 10 maja 2020 r. zaświadczeniami, sporządzonymi aktami pełnomocnictwa, dopisaniami do spisu wyborców sporządzonych na wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r., wydane na ww. wybory dokumenty nie mają zastosowania podczas wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.. Pełen teks wytycznych [...]

Informacja o ważność zaświadczeń i pełnomocnictw oraz skuteczności dopisania się do spisu wyborców na wybory zarządzone 10 maja 2020 r. względem wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16T21:36:26+00:00

XIX Sesja Rady Gminy Koniusza

2021-02-13T01:07:03+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XIX Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 czerwca 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Koniusza za rok 2019”. Podjęcie uchwał w sprawie: a)udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza wotum zaufania, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2019, c)udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2019, [...]

XIX Sesja Rady Gminy Koniusza2021-02-13T01:07:03+00:00

Informacja o rekrutacji do projektu pn. „Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza”.

2020-06-10T14:24:13+00:00

Zadanie realizowane w ramach Projektu: Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Informacja o rekrutacji do projektu pn. „Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza”.  Szanowni Państwo, Informujemy, że w ramach realizacji projektu RPMP.08.05.00-12-0112/19 pn. „Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza” od dnia 15.06.2020r. do 15.07.2020r., odbędzie się rekrutacja do przedmiotowego projektu. Rekrutacja odbywać się będzie we wskazanym powyżej terminie przez realizatora projektu – Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Koniuszy w budynku Urzędu Gminy, Koniusza 55. Rodzice  lub opiekunowie, którzy będą się  ubiegać o przyjęcie dziecka  do żłobka mogą składać wymagane dokumenty [...]

Informacja o rekrutacji do projektu pn. „Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza”.2020-06-10T14:24:13+00:00

Informacja dotycząca zamknięcia Urzędu Gminy w dniu 12 czerwca

2020-06-10T11:53:52+00:00

W dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Urząd Gminy Koniusza będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Koniusza nr 36/2020 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2020 r. Jednocześnie informujemy iż zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych będą przyjmowane w godzinach od 8.00 do 15.00.  

Informacja dotycząca zamknięcia Urzędu Gminy w dniu 12 czerwca2020-06-10T11:53:52+00:00
Przejdź do góry