Archiwum dla miesiąca: kwiecień 2020

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

2020-04-30T23:04:48+00:00

Zawiadamiam, że w dniu 06.05.2020 roku (tj. środa) o godzinie 900  w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. Omówienie mienia gminnego. Omówienie zagadnień dotyczących: - budowy Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Piotrkowice Małe, Gnatowice, Karwin, Koniusza, Wierzbno, - przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy, - remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łyszkowice - Biórków Wielki, - remontu drogi gminnej Czernichów – Wąsów, - budowy chodnika i kanalizacji opadowej we wsi Piotrkowice Małe przy drodze wojewódzkiej nr 775. Przedstawienie [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej2020-04-30T23:04:48+00:00

Składanie zadań przeniesione na jesień!

2020-04-23T08:34:22+00:00

Składanie zadań przeniesione na jesień! W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o kolejnej zmianie harmonogramu 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Propozycje zadań mieszkańcy będą mogli zgłaszać od 1 września do 15 października 2020 roku. Głosowanie zaplanowano na wiosnę 2021 roku. Pierwotnie nabór zadań do tegorocznej edycji BO Małopolska miał się rozpocząć 1 kwietnia. Dbając jednak o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przesunięciu tego etapu na jesień. - Zmiany pozwolą na normalne procedowanie budżetu obywatelskiego już po minięciu zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa. Wierzę, że ten czas wykorzystają także na [...]

Składanie zadań przeniesione na jesień!2020-04-23T08:34:22+00:00

Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 14 kwietnia 2020 r.

2020-04-15T09:06:19+00:00

Wójt Gminy Koniusza Znak:Or.524.9.2020 Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie: odwołania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w 2020 r. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz pkt IX. ust. 1 podpunkt a, załącznika nr 1 do Zarządzenia nr [...]

Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 14 kwietnia 2020 r.2020-04-15T09:06:19+00:00

Informacja dla mieszkańców uczestniczących w projekcie odnawialne źródła energii dla gmin woj. małopolskiego

2020-06-18T07:25:12+00:00

Informacja dla mieszkańców uczestniczących w projekcie odnawialne źródła energii dla gmin woj. małopolskiego Szanowni mieszkańcy, Chcielibyśmy poinformować, że kolejny etap do realizacji inwestycji w Państwa gospodarstwach z sukcesem za nami. Zostały wyłonione wszystkie firmy realizujące inwestycje w Projekcie: a. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach Użyteczności Publicznej: Hymon Energy Sp. z o.o. b. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o. c. Budowa kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych: FLEXIPOWER Group Sp. z o.o. d. Budowa instalacji pomp ciepła w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o. e. Budowa instalacji kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o. Kolejnym krokiem [...]

Informacja dla mieszkańców uczestniczących w projekcie odnawialne źródła energii dla gmin woj. małopolskiego2020-06-18T07:25:12+00:00

XVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 7 kwietnia 2020 r.

2021-02-13T01:07:16+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. ( tj. wtorek), o godz. 10:00 w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie  porządku obrad. Przyjęcie  protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie: a)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą  na okres do 3 lat, b)utworzenia Samorządowego Żłobka w Wierzbnie i nadania mu statutu, c)określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania [...]

XVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 7 kwietnia 2020 r.2021-02-13T01:07:16+00:00
Przejdź do góry