Archiwum dla miesiąca: marzec 2020

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 9 marca 2020 r.

2020-03-09T19:16:39+00:00

Koniusza, dnia 9 marca 2020 r. Wójt Gminy Koniusza Znak: Or. 524.3.2020 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 9 marca 2020 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 3 marca 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Koniusza z dnia 3 marca 2020 r. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 9 marca 2020 r.2020-03-09T19:16:39+00:00

Posiedzenie komisji Rady Gminy

2020-03-07T01:34:10+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  10 marca 2020 r. (tj. wtorek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/140/2000 Rady Gminy Koniusza z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy. Omówienie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia [...]

Posiedzenie komisji Rady Gminy2020-03-07T01:34:10+00:00

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 3 marca 2020 roku

2020-03-03T19:02:58+00:00

Wójt Gminy Koniusza Or. 524.2.2020 ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 3 marca 2020 roku2020-03-03T19:02:58+00:00

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2020 roku, przez organizacje pozarządowe

2020-03-03T18:29:25+00:00

Wójt Gminy Koniusza Or. 524.1.2020   ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 3 marca 2020 roku   w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 [...]

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2020 roku, przez organizacje pozarządowe2020-03-03T18:29:25+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

2020-03-03T18:18:02+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje, że w dniu 4 i 5 marca 2020 r. (tj. środa i czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, 2. Wyjazd Komisji w teren – opracowanie planu pracy remontów, napraw bieżących dróg na 2020 rok. 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, 4. Zakończenie.

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy2020-03-03T18:18:02+00:00
Przejdź do góry