Archiwum dla miesiąca: marzec 2020

ARiMR: Po dopłaty sięgnij z domu

2020-03-25T13:04:45+00:00

ARiMR: Po dopłaty sięgnij z domu Mimo trudności związanych z pandemią koronawirusa, małopolscy rolnicy najlepiej w kraju radzą sobie z wnioskowaniem o dopłaty za 2020 rok. Już ponad 12 tysięcy oświadczeń i wniosków elektronicznych wpłynęło do ARiMR. Oznacza to, że przeszło 10% osób spośród tych, które ubiegały się o płatności w ubiegłym roku, dopełniło formalności. Ważna, szczególnie w sytuacji najnowszych obostrzeń związanych z przemieszczaniem się, jest informacja, że wszyscy uprawnieni do złożenia oświadczeń mogą - zamiast tej formy - skorzystać z wysłania wniosku internetem. W przypadku pytań o korzystanie z aplikacji eWniosekPlus, prosimy o kontakt telefoniczny z placówkami Agencji lub z [...]

ARiMR: Po dopłaty sięgnij z domu2020-03-25T13:04:45+00:00

Infolinia dla seniorów

2020-03-25T12:15:15+00:00

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

Infolinia dla seniorów2020-03-25T12:15:15+00:00

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Koniusza  z dnia 18 marca 2020 r.

2020-03-24T23:53:40+00:00

    Znak:Or.524.4.2020 Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Koniusza  z dnia 18 marca 2020 r.     w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na  realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w 2020 r.   Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 15 ust. 2a [...]

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Koniusza  z dnia 18 marca 2020 r.2020-03-24T23:53:40+00:00

Kwalifikacja wojskowa

2020-03-20T12:49:05+00:00

Kwalifikacja wojskowa W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 roku Wójt Gminy Koniusza informuje, iż z dniem 13 marca 2020 roku tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Kwalifikacja wojskowa2020-03-20T12:49:05+00:00

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR 

2020-03-20T12:47:24+00:00

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR    PRACA BEZ KONTAKTU Z INTERESANTAMI W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, wprowadziliśmy zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:   ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail dostępne na stronie www.arimr.gov.pl oraz w widocznym miejscu przy wejściu [...]

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR 2020-03-20T12:47:24+00:00
Przejdź do góry