Archiwum dla miesiąca: luty 2020

Po dopłaty z oświadczeniem zamiast eWniosku od 2 marca

2020-02-26T23:33:55+00:00

Po dopłaty z oświadczeniem zamiast eWniosku od 2 marca Od 2018 roku rolników obowiązuje wniosek składany przez internet przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie. Ci, którzy gospodarują na mniejszych areałach, mogli jednak dostarczać do ARiMR papierowe, 1-stronicowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z poprzedniego roku. To ułatwienie będzie dostępne także w tym roku. Dotychczas ARiMR przyjmowała oświadczenia od 15 lutego do 14 marca. W tym roku termin ten uległ zmianie. Oświadczenie będzie można dostarczyć do placówek ARiMR od 2  marca do 15 kwietnia. Przez pierwsze dwa tygodnie tegorocznej kampanii, od 2 do 14 marca będzie zatem możliwość składania [...]

Po dopłaty z oświadczeniem zamiast eWniosku od 2 marca2020-02-26T23:33:55+00:00

Ruszają bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

2020-02-26T23:17:12+00:00

Ruszają bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych dot. generatora ofert do otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Województwo Małopolskie. Specjalny system informatyczny – generator ofert będzie obowiązywał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego jeszcze w tym roku. Warsztaty dla organizacji pozarządowych odbędą się w Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie. Zapraszamy do rejestracji elektronicznej poprzez formularz internetowy. Więcej informacji – LINK Trwają nabory w otwartych konkursach ofert na zadania publiczne Województwa Małopolskiego. Aktualne informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Więcej informacji – LINK Serdecznie zapraszamy do polubienia strony "Pozarządowa Małopolska" na Facebooku, na której znajdą Państwo bieżące informacje dotyczące III sektora w naszym regionie. ________________________________________ Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22 , 31-156 Kraków Tel. 12 61 [...]

Ruszają bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych2020-02-26T23:17:12+00:00

Wyrównywanie różnic w Małopolsce: wnioski do 28 lutego

2020-02-26T23:05:49+00:00

Wyrównywanie różnic w Małopolsce: wnioski do 28 lutego Do 28 lutego samorządy powiatowe mogą zgłaszać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski na dofinansowanie inicjatyw wyrównujących różnice między regionami. Na realizację programu niwelującego komunikacyjne i architektoniczne bariery PFRON przeznaczy w tym roku ponad 100 mln zł. Program wyrównywania różnic między regionami przez PFRON realizowany jest od 16 lat. – Jest to jeden z naszych flagowych programów. Skierowany jest do instytucji, które mogą coś zrobić na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Liczymy na doświadczenie tych, którzy znają potrzeby osób niepełnosprawnych na swoim terenie i wiedzą jak fundusze wykorzystać, aby przyniosły jak najwięcej korzyści – [...]

Wyrównywanie różnic w Małopolsce: wnioski do 28 lutego2020-02-26T23:05:49+00:00

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

2020-02-24T03:42:16+00:00

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna [...]

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację2020-02-24T03:42:16+00:00

“Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza”

2020-02-06T17:31:00+00:00

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 Gmina Koniusza realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza" numer projektu RPMP.10.01.02-12-0193/19 Celem projektu jest Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza poprzez utworzenie 25 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Wierzbnie docelowo w Posądzy (po przeniesieniu oddziałów w Wierzbna) w okresie od 02.09.2019 r do 01.03.2021 r. Dofinansowanie projektu z UE: 827 765,25 zł Całkowita wartość projektu: 973 841,49zł Grupa docelowa: - 210 dzieci w wieku 3-6 lat - 10 nauczycielek wychowania [...]

“Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza”2020-02-06T17:31:00+00:00

“Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza”

2021-05-20T11:17:42+00:00

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 Gmina Koniusza realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza" numer projektu RPMP.08.05.00-12-0112/19   Celem projektu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy bądź utrzymania pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie dla ich dzieci 48 miejsc opieki w nowo powstałym Żłobku Samorządowym w okresie od 29.11.2020 do 09.07.2021 r. Dofinansowanie projektu z UE: 774 956,25 zł Całkowita wartość projektu: 911 806, 25 zł Grupa docelowa: - 40 osób powracających / wchodzących na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie [...]

“Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza”2021-05-20T11:17:42+00:00

Zakończono realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Koniusza i redukcja emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań dzięki wymianie kotłów i pieców węglowych na piece gazowe.”

2020-02-06T17:13:13+00:00

Gmina Koniusza ma przyjemność poinformować, iż 31.01.2020 r. zakończono realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Koniusza i redukcja emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań dzięki wymianie kotłów i pieców węglowych na piece gazowe." Projekt, którego beneficjentem była Gmina Koniusza, realizowany był w ramach dofinansowania pozyskanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie 4.4.2 (Obniżenie poziomu niskiej emisji) – SPR. Głównym celem projektu była wymiana 160 nieekologicznych kotłów węglowych, pochodzących z ogrzewania budynków mieszkalnych na obszarze Gminy Koniusza na nowoczesne - spełniające odpowiednie wymogi, kotły na paliwa [...]

Zakończono realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Koniusza i redukcja emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań dzięki wymianie kotłów i pieców węglowych na piece gazowe.”2020-02-06T17:13:13+00:00

“Duże pieniądze na duże przetwórstwo”

2020-02-06T16:39:32+00:00

  Duże pieniądze na duże przetwórstwo Do 15 mln zł wsparcia będę mogły uzyskać firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych. Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". O pomoc mogą ubiegać się firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujące się ich sprzedażą hurtową. Dotację można otrzymać m.in. na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności; zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń; zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji. Pomoc przyznawana [...]

“Duże pieniądze na duże przetwórstwo”2020-02-06T16:39:32+00:00
Przejdź do góry