Posiedzenie komisji Rady Gminy Koniusza

2020-01-04T01:54:21+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  9 stycznia 2020 r. (tj. czwartek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Omówienie projektu uchwały w sprawie zakupu działki w Koniuszy. Sprawy [...]