Archiwum dla miesiąca: grudzień 2019

Informacja – W Wigilie i Sylwestra Urząd Gminy czynny do godziny 13:00

2019-12-24T08:24:21+00:00

Informujemy, że w dniach 24.12.2019 (Wigilia) i 31.12.2019 (Sylwester), Urząd Gminy będzie pracował krócej, do godziny 13:00 - za utrudnienia serdecznie przepraszamy, życząc jednocześnie Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Informacja – W Wigilie i Sylwestra Urząd Gminy czynny do godziny 13:002019-12-24T08:24:21+00:00

XV SESJA RADY GMINY KONIUSZA

2021-02-13T01:07:33+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 30 grudnia 2019 r. ( tj. poniedziałek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie  porządku obrad. Przyjęcie  protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski  Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie:a) zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia GZEAS,b)określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020, c)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz [...]

XV SESJA RADY GMINY KONIUSZA2021-02-13T01:07:33+00:00

INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 17 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji

2019-12-19T14:01:31+00:00

R.Ż.6140.25.2019 Koniusza, dnia 17 grudnia 2019 r. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy Strona internetowa Gminy Koniusza INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 17 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji   Wójt Gminy Koniusza zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Koniuszy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2020 [...]

INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 17 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji2019-12-19T14:01:31+00:00

Posiedzenie komisji rady gminy

2019-12-12T15:19:10+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  17 grudnia 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia GZEAS. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020. Omówienie projektu uchwały w [...]

Posiedzenie komisji rady gminy2019-12-12T15:19:10+00:00

Wilgotnościomierz – nowe wyposażenie Urzędu Gminy

2019-12-11T10:48:42+00:00

Gmina Koniusza zakupiła wilgotnościomierz drewna do przeprowadzenia kontroli wilgotności. Wilgotnościomierz HIT-3 jest elektronicznym przyrządem do pomiaru wilgotności drewna. Jego zasadniczą cechą jest to, że cały wilgotnościomierz mieści się w elektrodzie młotkowej. Przyrząd wyposażony jest w układy kompensacji temperatury i wyboru gatunku drewna.      

Wilgotnościomierz – nowe wyposażenie Urzędu Gminy2019-12-11T10:48:42+00:00
Przejdź do góry