Archiwum dla miesiąca: listopad 2019

XIV Sesja Rady Gminy Koniusza

2021-02-13T01:07:40+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA     Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XIV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 listopada 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie  porządku obrad. Przyjęcie  protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski  Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie: a)przekształcenia oddziału przedszkolnego  Szkoły  Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Biórkowie Wielkim w  Publiczne Przedszkole w Biórkowie Wielkim i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Biórkowie Wielkim, b)zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie, [...]

XIV Sesja Rady Gminy Koniusza2021-02-13T01:07:40+00:00

Posiedzenie komisji rady gminy

2019-11-18T13:50:58+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  19 listopada 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego  Szkoły  Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Biórkowie Wielkim w Publiczne Przedszkole w Biórkowie Wielkim i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Biórkowie Wielkim. Omówienie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola z [...]

Posiedzenie komisji rady gminy2019-11-18T13:50:58+00:00
Przejdź do góry