Archiwum dla miesiąca: październik 2019

INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 4 października 2019 r.o przeprowadzeniu konsultacji

2019-10-08T14:06:40+00:00

Znak: Or.526.7.2019 Koniusza, dnia 7 października 2019 r. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy Strona internetowa Gminy Koniusza INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 4 października 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji   Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Koniusza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Konsultacje [...]

INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 4 października 2019 r.o przeprowadzeniu konsultacji2019-10-08T14:06:40+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

2019-10-02T15:44:21+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje, że w dniu 3 października 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie podań od mieszkańców Gminy Koniusza dot. remontów dróg i rowów. 3. Wyjazd Komisji w teren. 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 5. Zakończenie.

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy2019-10-02T15:44:21+00:00
Przejdź do góry