Archiwum dla miesiąca: październik 2019

„MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE”

2019-10-29T17:06:20+00:00

„MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE” Z inicjatywy grupy nieformalnej SP Glewiec w Szkole Podstawowej im. mjr. Stanisława Szymachy w Glewcu realizowany jest projekt: MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE współfinansowany przez  FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE PÓŁNOC Celem projektu jest:   - kształtowanie lokalnego patriotyzmu oraz pogłębienie więzi z miejscem zamieszkania     uczniów Szkoły Podstawowej w Glewcu,  - popularyzowanie zdobytej wiedzy na temat historii, przyrody naszego regionu,  - rozwijanie zdolności umiejętności fotografowania obiektów oraz krajobrazu, - rozwijanie umiejętności informatycznych,  - wzbogacanie wiedzy o Naszej Małej Ojczyźnie, - kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych,  - kształtowanie umiejętności pracy w grupie, - kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego, - [...]

„MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE”2019-10-29T17:06:20+00:00

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych, korzystnych zasadach

2019-10-18T20:05:16+00:00

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych, korzystnych zasadach Do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-2020. Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach. Pierwszą istotną zmianą jest zwiększenie kwoty premii, która dotychczas wynosiła 100 tys. zł, i uzależnienie jej od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje stworzyć w swojej firmie. I tak otrzyma on: 150 tys. zł - jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy; 200 tys. zł - jeżeli [...]

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych, korzystnych zasadach2019-10-18T20:05:16+00:00

Stopień Alarmowy “BRAVO”

2019-10-10T10:33:29+00:00

Wójt Gminy Koniusza, informuje o wprowadzeniu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 10 października 2019 r. od godz. 00.01 do dnia 14 października 2019 r. do godz. 23.59 drugiego stopnia alarmowego /stopień BRAVO/ oraz drugiego stopnia alarmowego CRP /stopień BRAVO – CRP/.   W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP: 1. pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP); 2. drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP); 3. trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP); 4. czwarty stopień alarmowy [...]

Stopień Alarmowy “BRAVO”2019-10-10T10:33:29+00:00
Przejdź do góry